Dine tanker afgør, hvordan du klarer smerter

Er du bange for dine smerter, kan de føles værre, end hvis du har en mere positiv holdning til dem. Viden er nøglen til at mindske frygten for smerter og hjælpe os til at håndtere dem bedre.

Professor Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, fortæller om, hvordan viden om smerter gøre det lettere for både medarbejdere og arbejdspladsen at håndtere smerterne.

’Av for pokker’!

De fleste af os bliver ind imellem ramt af smerter i kroppen, og hver tredje dansker i job oplever at have smerter flere gange om ugen. Det viser den store undersøgelse ’Arbejdsmiljø og Helbred 2016’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 

Der kan være en række forskellige årsager til, at vi får ondt – for eksempel arbejde, fritid og genetik, fortæller professor på NFA Lars L. Andersen. Derudover har vores tanker og holdninger til smerter betydning for, hvordan vi oplever det, når vi har ondt.

- Hvis man er bange for smerterne og overbevist om, at de vil føre til noget negativt fremover, kan det forstærke oplevelsen, så smerterne føles mere intense. Hvis man har mere positive tanker om smerterne og ikke tænker på dem som noget, der nødvendigvis er farligt, kan de tilsvarende føles mindre intense, fortæller Lars L. Andersen.

Viden er et vigtigt redskab

Forskning viser, at det i de fleste tilfælde er bedst at holde sig så aktiv som muligt, når man har smerter. Samtidig viser studier, at viden er et vigtigt redskab for både arbejdspladser og medarbejdere til at håndtere smerter på en måde, der kommer begge parter til gode. 

- Når man får en øget viden om, hvad smerter er, vil man typisk have en mere positiv holdning til smerter og bevægelse, fordi man får en bedre forståelse for, at smerterne ikke nødvendigvis er farlige. Og så er man også mere tilbøjelig til at holde sig i gang, siger Lars L. Andersen.

Arbejdspladsen spiller også en vigtig rolle i forhold til at medarbejdere kan holde sig i gang og gå på arbejde, når de har ondt, fortæller professoren:

- På dage, hvor man ikke kan udføre sit arbejde som normalt på grund af smerter, kan der være behov for, at arbejdsopgaverne bliver tilpasset, eller at man måske laver noget andet, og det har lederen et ansvar for at sørge for. Samtidig er det vigtigt, at kollegaerne kan forstå og acceptere, at man pludselig laver noget andet. Hvis man ikke har støtte og opbakning fra arbejdspladsen, kan man komme til at føle, at man står alene med smerterne, og så er man mere tilbøjelig til at melde sig syg.

 

Smerter er oftest ufarlige

  • Smerter er oftest ufarlige og forbigående, og de fungerer som et advarselssystem, der beskytter kroppen ved at signalere, at vi skal stoppe med en aktivitet, fordi den potentielt kan være skadelig.
  • Smerter kan selvfølgelig også være der, når en skade er sket.
  • Ved kroniske smerter er advarselssystemet i højere beredskab, og det kan fastholde smerteoplevelsen, selv om kroppen måske har fået det bedre.

Læs mere om, hvad viden om smerter betyder for arbejdsevnen

Af Sarah Kirkemoe Galán

Oprettet d. 6. sep 2018