Certificerede virksomheder får At-besøg

Arbejdstilsynet går nu i gang med at undersøge, om der er styr på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, der har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

 

Foto: Colourbox

500 virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat vil få besøg af Arbejdstilsynet fra 2018-2021, skriver www.at.dk. Her skal tilsynet indhente viden om, hvorvidt certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer på de pågældende virksomheder.

Reglen er, at virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat fritages for risikobaseret tilsyn og samtidig får en kronesmiley.

Det har ført til kritik. Fx har der ifølge Arbejdstilsynet været en række eksempler på erhvervssygdomme på certificerede virksomheder. Desuden har en analyse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme ikke vist, at arbejdsmiljøet på certificerede virksomheder er bedre end på ikke-certificerede virksomheder.

Politisk aftale om en styrket certificering

Tilbage i 2016 blev der indgået en politisk aftale om ’En styrket arbejdsmiljøcertificering’ med i alt otte initiativer, som arbejdsmarkedets parter stod bag. Aftalen indebar eksempelvis, at der blev oprettet et arbejdsmiljøcertificeringsudvalg under Arbejdsmiljørådet, der skal sikre løbende fokus på certificeringsordningen.

Målet med den politiske aftale er at styrke tilliden til den anerkendte arbejdsmiljøcertificering- og kronesmileyordning. Det sker bl.a. ved at afdække arbejdsmiljøet på 500 af i alt ca. 3.000 virksomheder, der har fået eller generhvervet et anerkendt certifikat.

 

Læs mere om den politiske aftale ’En styrket arbejdsmiljøcertificering’

https://bm.dk/arbejdsomraader/politiske-aftaler-reformer/politiske-aftaler/2016/en-styrket-arbejdsmiljoecertificering/

 

Af Birgit Bruun Christensen

Oprettet d. 4. sep 2018