Ny hjemmeside om arbejdsmiljø på vej

 

Sidst i november bliver vores nuværende side, vfa.dk, afløst af en ny hjemmeside om arbejdsmiljø. Siden hedder ”Arbejdsmiljø i Danmark” (amid.dk), og den er lavet i samarbejde med Arbejdstilsynet.

Vores fælles mål med den nye side er at guide brugerne til viden om arbejdsmiljø, der er sammentænkt fra love og regler til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis, så virksomheder, borgere og andre interessenter let kan finde frem til den information og inspiration, de har behov for.

Amid.dk erstatter vores nuværende hjemmeside vfa.dk og Arbejdstilsynets hjemmeside at.dk.  

Hjemmesiden viser ikke kun vej til Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet indhold. Siden guider også brugerne videre til relevante materialer og værktøjer hos andre aktører på området – eksempelvis på branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs hjemmesider. Endelig giver siden adgang til en lang række forskellige data om arbejdsmiljø.

Har du links til de gamle hjemmesider?
Når amid.dk går i luften, vil hjemmesiderne vfa.dk og at.dk ikke længere være tilgængelige.

Men da vi ved, at mange har gemt direkte links til bl.a. Videncenter for Arbejdsmiljø's og Arbejdstilsynets eksisterende sites, har vi sikret, at der på en række områder vil være en automatisk omdirigering (redirect) fra de gamle sider, så brugerne automatisk viderestilles til den relevante side på amid.dk.

Redirect-funktionen fungerer fra den dag, amid.dk går i luften.

Af Redaktionen

Oprettet d. 8. nov 2018