Forebyggelseskompetence – et nyt virkemiddel på arbejdspladsen

Viden og nye kompetencer til ledere og medarbejdere kan forebygge fravær pga. smerter, viser et nyt forskningsprojekt.

Foto: Arkiv

Smerter i muskler og led er et udbredt problem blandt mange danskere og særligt blandt dem med korte uddannelser og fysisk krævende jobs.

En af de grupper er social- og sundhedsansatte, som derfor er målgruppen for et netop afsluttet projekt af postdoc Anne Konring Larsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Projektet byggede på en indsats på seks danske plejehjem, hvor ansatte og ledere blev undervist i arbejdsmiljø og smerter. Herefter skulle de ansatte have en kort månedlig dialog med deres leder, hvor de skulle fortælle om udfordringer på arbejdet og sammen lægge en plan for at løse eventuelle problemer.

Denne relativt lille indsats gav en signifikant reduktion i smerter blandt de involverede medarbejdere.

- Jeg tror, det handler om at se konkret på udfordringerne på den enkelte arbejdsplads og for den enkelte medarbejder og ikke skære alle over én kam: ’Hvad er vores udfordringer, og hvad kan vi gøre ved det?’ Det er jo individuelt, hvorfor folk får ondt, siger Anne Konring Larsen.

Metode fra sundhedsvæsenet

Projektet bygger på health literacy, en metode som typisk bruges i sundhedsvæsenet, og som handler om at klæde patienterne på med viden, så de kan vurdere deres egen situation og handle ud fra det. Som noget nyt tog Anne Konring Larsen metoden ind i en arbejdspladskontekst, hvor hun kalder metoden forebyggelseskompetence. Her var det med til at give en sammenhæng og systematik i arbejdsmiljøarbejdet.

- Det var tydeligt, at den fælles forståelse og den fælles viden var vigtig for den efterfølgende dialog mellem medarbejder og leder. Og så gav den månedlige dialog anledning til, at medarbejderne reflekterede over, hvilke udfordringer de stod med til dagligt, og hvad de kunne gøre ved det.

Går på arbejde med smerter

Konkret handler forebyggelseskompetence om at have viden om arbejdsmiljø og helbred samt at have kompetencerne og mulighederne for at bruge denne viden til at forbedre arbejdsmiljøet – uafhængigt af konteksten (arbejdspladsen) og arbejdsmiljøudfordringerne.

Udover at reducere smerterne hos nogle af medarbejderne viste det sig også, at sygefraværet faldt blandt medarbejderne, der havde smerter. Dvs. at medarbejderne følte sig mere trygge ved at arbejde trods smerter, efter de havde fået undervisning i, hvad smerterne skyldes, og hvad der kan gøres ved dem.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs afslutningsrapporten
https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/16-Om-Arbejdstilsynet/Forskningsfonden/Afrapporterede-stoetteprojekter/muskel-skeletbesvaer/Forebyggelseskompetence-slutrapport.pdf

Læs mere om smerter i muskler og led
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Fysisk-arbejdsmiljoe/MSB

 

 

 

Af Jens Kristian Kisbye Dreyer

Oprettet d. 6. nov 2018