Kollegaernes vaner er afgørende for de unges sikkerhed

Unge kopierer deres erfarne kollegaer, og derfor er der større behov for indsatser rettet mod arbejdspladserne end for mere uddannelse, hvis de unges sikkerhed skal forbedres. Det er et af emnerne på et gratis gå-hjem-møde på NFA den 22. maj.

Ung lærling Foto Michael Sunne Esbensen
Der går ikke mange timer, før unge lærlinge gør det samme som resten af sjakket, uanset hvad de har hørt på skolen eller fra arbejdslederen. Foto: Michael Sunne Esbensen

Unge medarbejdere har en større risiko for at komme ud for arbejdsulykker end deres ældre kollegaer, og vil man sænke den risiko, skal blikket vendes mod arbejdspladser, der tager imod de unge. Den sikkerhedspraksis, der hersker på arbejdspladserne, har nemlig langt større betydning for de unge end det, de har lært på skolebænken. Det fortæller seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

- Det ser ikke ud til, at man kan reducere antallet af ulykker blandt unge ved at give dem mere uddannelse i sikkerhed på skolerne. Læring og træning er selvfølgelig vigtig, men det kan ikke stå alene, siger Johnny Dyreborg. 

Denne viden er blandt de emner, der bliver uddybet på et gratis gå-hjem-møde den 22. maj på NFA. Mødets overordnede fokus er, hvordan man skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø for unge.

Johnny Dyreborg er en af forskerne bag det nyligt afsluttede forskningsprojekt ’Sikkert arbejde for unge gennem oplæring og instruktion SAFU Læring’, som har undersøgt, hvad der sker i de unges første måneder på en arbejdsplads.

Retter ind efter kollegaerne

- Fra SAFU-projektet ved vi, at unge i meget høj grad retter deres næse ind efter det, der foregår på arbejdspladsen, uanset hvad de lige har lært på erhvervsskolen – men også uanset om der lige har stået en arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant og sagt ’du må ikke gøre sådan og sådan’. Hvis de derefter bliver sat til at arbejde sammen med kollegaer, der gør netop sådan, så vil de unge inden for ganske få timer gøre det samme, siger han.

En af årsagerne er ifølge Johnny Dyreborg, at de unge søger anerkendelse, når de er nye på arbejdspladsen. Og hvis den primære faktor for anerkendelse på arbejdspladsen er, at man hurtigt får færdiggjort sit arbejde, er det det, de unge vil gå efter. 

- Hvis der ikke ligger anderkendelse og praksis i høj sikkerhed på arbejdspladsen, så begynder den unge ikke at råbe op om sikkerhed. Arbejdspraksis er en meget stærk faktor for, hvordan de unge arbejder, og det er faktisk positivt, for det giver os en god mulighed for at se på, hvordan vi kan forbedre den praksis, så vi får de unge til at arbejde på en måde, der sænker deres risiko for at komme ud for ulykker, siger Johnny Dyreborg.

Mange lærlinge kommer til skade

I et nyt pilotprojekt ved navn ’Sikre praktikvirksomheder’ har Johnny Dyreborg sammen med forskere fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest testet en arbejdsmiljøindsats med det formål at forbedre sikkerhedsniveauet på en række bygge- og anlægslærlinges praktikpladser. I projektet blev der udviklet en såkaldt gylden standard for en god og sikker praktikvirksomhed, og virksomhederne fik handleplaner og redskaber til at skabe et sikkert arbejdsmiljø. Det resulterede i, at sikkerhedsniveauet på virksomhederne steg i forbindelse med indsatsen.

Forskerne håber nu at kunne udføre et lignende projekt i større skala for at kunne afgøre i hvilken grad, man kan forbedre lærlinges arbejdsmiljø og sikkerhed ved at fokusere på praktikpladsen. Og der er ingen tvivl om, at der er behov for en sådan indsats, siger Johnny Dyreborg:

- I forbindelse med pilotprojektet undersøgte vi, hvor mange af lærlingene, der havde været udsat for en mindre eller større ulykke inden for de første tre måneder, og det var ret chokerende at opdage, at det gjaldt cirka 9 ud af 10 af de unge i kontrolgruppen. I projektet deltog i alt 40 lærlinge, men det siger stadig noget om problemets størrelse på bygge- og anlægsområdet, og vi fornemmer helt sikkert, at der er noget at arbejde med her.

Tirsdag den 22. maj klokken 14-16.30 afholder NFA et gratis gå-hjem-møde om, hvordan man skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø for unge. Her vil Johnny Dyreborg give et overblik over den eksisterende viden på området, og psykolog Kent Nielsen fra Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest vil fortælle om ’Sikre praktikvirksomheder’. Der vil også være oplæg om unges fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

 

Af Sarah Kirkemoe Galán

Oprettet d. 7. maj 2018