9 råd mod skadelige vibrationer

Rystelser og vibrationer fra værktøj og maskiner kan give kroniske smerter og skader i hænder og arme, der kan gøre det svært at udføre hverdagens opgaver. Her er 9 gode råd til at reducere risikoen for skader. 

Foto: Håndværker med vibrerende værktøj
Summen eller prikken i hænderne efter brug af vibrerende værktøj eller maskiner kan være et advarselssignal om, at vibrationerne er skadelige. Arkivfoto: Ulrik Jantzen 

 1. Undersøg risici
  Arbejdspladsvurderingen (APV) skal indeholde en vurdering af vibrationsforholdene, hvis der dagligt/hyppigt er arbejde med vibrerende håndværktøj og maskiner eller hvis virksomheden tilhører en af følgende brancher: Energi og råstoffer, Metal og maskiner, Plast, glas og beton samt Transportmidler. I kan undersøge risikoen for skader ved de enkelte værktøjer ved at undersøge, om fabrikanten advarer mod vibrationer i produktspecifikationen. Et advarselssignal er også summen eller prikken i hænderne eller andre symptomer i forbindelse med brugen af værktøjerne.
 2. Få lavet en måling
  Få indtryk af vibrationens omfang ved at lave en måling eller tjekke vibrationsdata fra leverandøren. En måling udføres bedst af en professionel, da man hurtigt kan komme til at måle forkert, hvis man ikke har den nødvendige ekspertise. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om hånd-arm vibrationer (se link i bunden) indeholder både en aktionsværdi og en grænseværdi for den daglige vibrationsbelastning.
 3. Få lavet en arbejdsmedicinsk undersøgelse
  Hvis APV’en viser, at der er fare for den ansattes helbred som følge af hånd-arm vibrationer, skal den ansatte have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse, hvis påvirkningen fra vibrationer er så kraftig, at der er en risiko for ’hvide fingre’ (Raynauds syndrom), karpaltunnelsyndrom eller anden forringelse af helbredet.
 4. Skift arbejdsmetode
  Vurdér, om arbejdet kan udføres uden brug af vibrerende værktøjer. Måske kan I lave et hul i betonen, mens den stadig er blød, eller I kan lime i stedet for at nitte eller skrue. 
 5. Brug godt materiale
  Præfabrikerede produkter, for eksempel færdige betonelementer, fremstilles ofte uden vibrationer. Et andet eksempel på et materiale, der forebygger vibrationsskader, er selvkompakterende beton, der leveres med en konsistens, som gør, at den kan udstøbes uden brug af mekanisk vibrering. 
 6. Reducér eksponeringstiden
  Reducér arbejdstiden med vibrerende værktøjer ved at planlægge pauser. Undgå at stå hele dagen med den samme vibrerende opgave.
 7. Udskift maskiner
  Køb fjernstyrede maskiner, fritstående maskiner eller maskiner, der vibrerer så lidt som muligt. 
 8. Giv tilstrækkelig information
  Sørg for, at de ansatte er informeret om risici, og uddan dem i at anvende maskiner og værktøj korrekt ved at følge instruktionerne, der følger med. Lad maskinerne gøre arbejdet og brug så lidt kraft som muligt. Hold aldrig fast i en møtrik eller en bit under selve arbejdet. 
 9. Undgå fugt og kulde
  Hold hænderne tørre og varme og undgå kolde maskiner, hvis det er muligt. Fugt og kulde øger risikoen for at få ’hvide fingre’. Vær opmærksom på, at vibrationsdæmpende handsker kun har en meget lille beskyttende effekt mod vibrationer.


  Kilder: Arbetsliv, prevent.se/arbetsliv;  ’Vejledning om hånd-arm vibrationer, Industriens Branchearbejdsmiljøråd, bfa-i.dk; ’Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet’ Arbejdstilsynet, at.dk

Af Sarah Kirkemoe Galán

Oprettet d. 1. jun 2018