14 anbefalinger skal sikre flere gode år på arbejdsmarkedet

Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? En uafhængig arbejdsgruppe under Teknologirådet har for LO lavet en række anbefalinger til dette, som blev præsenteret på en høring torsdag 11. januar. 

Senior paa job Foto ColourboxFlere gode år på arbejdsmarkedet kræver en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Foto: Colourbox

Alle skal være aktive på arbejdsmarkedet i flere år. Det er ledetråden i de senere års tilbagetrækningsreformer. Men hvis flere år på arbejdsmarkedet skal blive til flere gode og produktive år for alle ansatte, kræver det en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. LO har derfor udbedt sig et bud på konkrete politiske anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe af eksperter, som Teknologirådet har nedsat.

Arbejdsgruppen har siden maj 2017 afholdt en række møder, hvor de største barrierer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet i Danmark er blevet diskuteret. Diskussionerne på arbejdsgruppemøderne er nu mundet ud i 14 konkrete anbefalinger til politikforslag, der blev præsenteret på en høring i Folketinget torsdag den 11. januar 2018, hvor et panel af politikere stillede spørgsmål og debatterede med arbejdsgruppen.

14 anbefalinger

 1. En mere sammenhængende og koordineret arbejdsmiljøindsats
 2. Et stærkt og stabilt Arbejdstilsyn som fundament for en styrket arbejdsmiljøindsats
 3. Forskningen i arbejdsmiljø skal være bred og dækkende, og resultaterne skal formidles sådan, at virksomheder og medarbejdere forstår dem
 4. Den virksomhedsnære rådgivning og vejledning skal styrkes
 5. Før ledelsen af en virksomhed beslutter at gennemføre større forandringer, skal den vurdere, hvordan de påvirker arbejdsmiljøet
 6. Når opgaver sendes i udbud, skal der stilles krav til arbejdsmiljøet ved udførelsen af arbejdet
 7. Øget myndighedsindsats for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø
 8. Arbejdstilsynet og pensions- og forsikringsselskaberne bør stille viden til rådighed for forskning og forebyggelse
 9. Arbejdsintensiteten bør tilpasses, så den ikke skader de ansattes helbred og forringer deres mulighed for et godt og langt arbejdsliv
 10. Opsøgende rådgivning om mulighederne for at skifte spor i arbejdslivet
 11. I udvalgte fag og brancher bør medarbejderne tilbydes fysisk aktivitet i arbejdstiden
 12. Støtte til udvikling af ny arbejdsorganisering og nye tekniske hjælpemidler som mindsker belastninger af de arbejdende
 13. Fond til finansiering af en ambitiøs indsats
 14. Aktivering af midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 

Arbejdsgruppen bestod af:

 • Kaare Christensen, professor på Syddansk Universitet.
 • Peter Hasle, professor på Aalborg Universitet.
 • Andreas Holtermann, professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Jens Jensen, CEO i Working Environment Consulting, tidligere direktør i Arbejdstilsynet.
 • Flemming Pedersen, direktør i TeamArbejdsliv.

 

Til arbejdsgruppemøderne har arbejdslivsforsker Janne Gleerup (RUC), konsulent Anne Debel (Ældresagen) og markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich (NIRAS) bidraget med oplæg. Desuden har Rikke Bregendahl Ørum, tidligere afdelingschef i PensionDanmark, deltaget i arbejdsgruppens drøftelser.


Af Charlotte Aagaard Knudsen

Oprettet d. 12. jan 2018