Nyt materiale til  undervisning i arbejdsmiljø 

Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet et undervisningsmateriale om arbejdsmiljø til klasseundervisning. Det er udviklet til erhvervsskolerne, men andre kan også bruge det. 

Ung lærling Foto Michael Sunne Esbensen
At blive en del af fællesskabet og at få den nødvendige oplæring og feedback er nøglen til en god jobstart. Foto Michael Sunne Esbensen.

En god start på arbejdslivet er vigtigt for et godt arbejdsmiljø. Og der er især tre faktorer, som betyder meget for en god start: En grundig oplæring, den nødvendige feedback samt at indgå i fællesskabet på arbejdspladsen. 

Det er udgangspunktet for et nyt undervisningsmateriale om arbejdsmiljø, som Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet i samarbejde med LO, DA, KL, Lederne, Arbejdstilsynet og Arbejdsmiljørådet i forbindelse med EU’s arbejdsmiljøuge i uge 43. 

- Materialet er udviklet til en række konkrete arrangementer på erhvervsskolerne, som vi har afholdt for parterne de sidste 4 år, men alle er velkomne til at bruge det, som de vil. Vi håber det kan inspirere flere lærere til at tænke arbejdsmiljø ind i undervisningen, siger chefkonsulent Rikki Hørsted fra Videncenter for Arbejdsmiljø, som har været tovholder på projektet. 

Unge skal klædes på til en god jobstart

Materialet kommer rundt om emner som arbejdsmiljøloven, arbejdsmiljøsystemets opbygning, den danske struktur med arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter samt ansvar og pligter. Derudover kan man finde forklaring på, hvad arbejdsmiljø er, og hvad man skal være opmærksom på i forhold til fysiske og psykiske belastninger samt ulykker. 

Materialet kan med fordel bruges i den første undervisning i arbejdsmiljø på grundforløb 1 – erhvervsfag.  Det indeholder blandt andet to powerpointpræsentationer, en til klasseundervisning og en til et fællesmøde samt inspirationsspørgsmål til en kahoot, man kan lave i klassen.

 - Den første tid på arbejdsmarkedet er der rigtig meget nyt, man skal lære, og de unge skal vide, at arbejdspladsen bærer ansvaret for et godt arbejdsmiljø. Men samtidig at der er noget de selv kan gøre, og der er noget andre kan hjælpe dem med. Det kan lærerne hjælpe dem med at blive klædt på til med dette undervisningsmateriale, siger Rikki Hørsted.

3 fokuspunkter for unge og nyansatte

  • Oplæring: Få den instruktion, du har brug for, så du bliver dygtig, sund og sikker på dit nye job. Bed gerne om ekstra hjælp og vær ikke bange for at spørge.
  • Feedback: Skaf den tilbagemelding, du har brug for, så du hele tiden forbliver dygtig, sund og sikker i jobbet, også når du møder nye og udfordrende opgaver.
  • Fællesskab: Bidrag, lær af og vær konstruktiv kritisk over for arbejdspladskulturen samt få de sunde og sikre vaner med fra starten.

Baggrund

Materialet er udarbejdet til en række temamøder, som blev holdt i på erhvervsskoler senest i Brøndby, Odense, Vejle, Holstebro og Aalborg i uge 43 (2017) som et led i Den Europæiske Arbejdsmiljøuge. Bag arrangementerne står LO, DA, Kommunernes Landsforening, Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljørådet, Lederne og Videncenter for Arbejdsmiljø.


 

Af Charlotte Aagaard Knudsen

Oprettet d. 9. feb 2018