33 anbefalinger til det gode liv i den 3. alder

Tænketanken - Den nye 3. alder - som PFA står bag, har lanceret et samlet bud på, hvordan man sikrer det gode seniorliv. Udviklingen kræver gentænkning af samfundet inden for arbejdsliv, sundhed og boliger, lyder anbefalingerne.

Seniorjob ColourboxArbejdslivet er et af de områder, hvor der er størst brug for at gøre op med vanetænkningen og anskue fremtidens arbejdsmarked helt anderledes ifølge tænketanken. Foto: Colourbox

Danskerne lever længere og længere, og om 25 år vil hver fjerde dansker være over 65 år. Formålet med Tænketanken har været at analysere, debattere og komme med anbefalinger til, hvordan den enkelte dansker får det bedst mulige liv i den tredje alder mod år 2040. Det gælder både i forhold til boligsituation og sundhed, men også hvordan seniorerne får den bedste overgang fra én type arbejdsliv til et andet eller til pensionisttilværelsen.

33 konkrete anbefalinger til fremtidens udfordringer

Tænketanken har med hjælp fra Instituttet for Fremtidsforskning kortlagt syv centrale udfordringer, som Danmark skal finde svar på for at sikre et godt seniorliv frem mod 2040, og i den forbindelse udviklet fire scenarier for, hvordan Danmark kan udvikle sig i perioden. På den baggrund er tænketanken kommet frem til 33 anbefalinger.

Arbejdslivet er et af de områder, hvor der er størst brug for at gøre op med vanetænkningen og anskue fremtidens arbejdsmarked helt anderledes:

- Nøgleordet er ”cyklusser. I fremtiden er det de færreste, der vil have én karriere fra uddannelse til pension. De fleste vil i stedet opleve at skulle planlægge efter flere faser og karrierer i arbejdslivet, som formentlig vil være mere forskellige. Nye funktioner, nye arbejdsområder og ny faglighed undervejs – og det vil kræve fleksibilitet og nye modeller for tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, siger Claus Kjeldsen, formand for tænketanken og administrerende direktør på Instituttet for Fremtidsforskning.
Af Charlotte Aagaard Knudsen

Oprettet d. 9. feb 2018