Ny temaside om børns vilkår i underholdningsbranchen

Arbejdstilsynet står bag en ny temaside, der skaber klarhed om regler og giver gode råd, når børn deltager i film og på tv. 

 

Nyt fokus på børns vilkår i underholdningsbranchen. Foto: iStock

En ny temahjemmeside gennemgår eksisterende love og regler om børns arbejde i underholdningsbranchen. Målet er, at beskytte børnene bedre. Siden er lanceret af Arbejdstilsynet.

Baggrunden er, at Børnerådet tidligere har meldt ud, at der var behov for at se nærmere på børns arbejdsvilkår og beskyttelse. På den konto indkaldte beskæftigelsesministeren aktører på området, hvor de bidrog med erfaringer og viden om, hvad der skal til for at beskytte børnene bedre. Disse input er brugt i den nye temaside.

Politiet og Arbejdstilsynet passer på børnene

Temasiden præciserer bl.a., at lovgivningen vedrørende børns arbejde i underholdningsbranchen administreres af politiet og Arbejdstilsynet - afhængigt af barnets alder.  Fx skal politiet udstede tilladelse til, at børn under 13 år må deltage i kulturelle aktiviteter, og Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med arbejdsforholdene.

Siden giver også en lang række konkrete råd til henholdsvis underholdningsbranchen og til forældrene til børn, der skal arbejde på film og tv. De er udarbejdet i fællesskab af Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, DR, Børns Vilkår og Børnerådet.

Læs mere på Temasiden ’Børn i Underholdningsbranchen’ https://www.arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-boern-underholdningsbranchen

Af Birgit Bruun Christensen

Oprettet d. 9. aug 2018