Svært at vende tilbage efter kræft

Flere overlever kræft, men det kan være hårdt for krop og psyke at begynde på jobbet igen. En ny EU-rapport ser på, hvad der kan hjælpe kræftramte godt tilbage.

De seneste ti år er der sket en stigning i, hvor mange der overlever kræft. Foto: Colourbox

En følelse af udmattelse og mangel på energi kommer tit i kølvandet på et forløb med kræft. Det samme gør perioder med sygemeldinger og en øget risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet, viser en ny EU-rapport.

EU-rapporten identificerer forskellige måder at hjælpe kræftramte tilbage til jobbet. Blandt andet kan arbejdspladserne tilpasse arbejdsdagen og tilbyde medarbejderen en større grad af fleksibilitet i forhold til, hvor og hvornår vedkommende arbejder, eller give medarbejderen mulighed for at gå på nedsat tid.

Rapporten anviser også en række ’god praksis’-eksempler fra europæiske arbejdspladser. Gennemgående for eksemplerne er et fokus på, at mange forskellige aktører spiller en rolle, når man skal tilbage til arbejdet. Det kan være kræftpatienten selv, de pårørende, sundhedsvæsenet, kommunen, fagforeninger og arbejdspladsen.

- Det er rigtig vigtigt, at de forskellige aktører taler sammen. Det kan nogle gange være lidt tilfældigt, hvordan der bliver taget hånd om en, når man skal tilbage på arbejdsmarkedet, efter man har været syg, siger Christina Stapelfeldt, der forsker i arbejdsrettet rehabilitering ved DEFACTUM, Region Midtjylland og har biddraget til EU-rapporten.

Hun peger på, at det er vigtigt, at være opmærksom på de mange aktører og deres samspil.

- Nogle er heldige, at de har en opmærksom læge, sagsbehandler eller arbejdsgiver, som kan hjælpe dem. Men der er ikke nogen systematik, og nogle kan godt ende lidt mellem to stole, fordi behandlingssystemet, kommunerne og arbejdspladserne ikke altid er dygtige nok til at få talt sammen, siger hun.

Mangel på viden

Ifølge EU-rapporten er der generelt mangel på viden om, hvad der reelt virker. Noget af det eneste, der er videnskabeligt evidens for, er en såkaldt multidisciplinær tilgang, hvor den kræftramtes forskelligartede behov tilgodeses, håndteres og koordineres på samme tid; eksempelvis ved at tilbyde både fysisk og kognitiv terapi samtidig med en arbejdsrettet indsats.

- I og med at det her er så komplekst, og der er så mange aktører, så skal indsatsen være multidisciplinær, men den skal også være behovsstyret. Det betyder, at det ikke nytter noget, at vi giver samme pille til alle. De her pakkeløsninger, som er nemme at systematisere, er måske ikke den rette tilgang. Jo mere komplekst det er, jo sværere er det at sige lige præcis, hvad der virker, forklarer Christina Stapelfeldt og fortsætter:

- Der er mange flere, der overlever kræft, end for ti år siden. Det betyder, at fokus på arbejdsrettet rehabilitering er en relativ ny forskningsdisciplin, hvilket er en anden årsag til, at der mangler viden om, hvad der skal til for, at kræftpatienter kan vende tilbage til jobbet.

De vigtige arbejdspladser

Via sin egen forskning i kræft og rehabilitering oplever Christina Stapelfeldt, at arbejdsgivere kan have svært ved at håndtere medarbejdere, der har været ramt af kræft, selvom de rigtig gerne vil hjælpe og gøre det rigtige.

- Det kan være meget tabubelagt, fordi man bliver konfronteret med sin egen dødelighed, forklarer hun.

Men arbejdspladserne spiller en afgørende rolle, understreger Christina Stapelfeldt.

- Mange af de interventioner, der bliver lavet for kræftpatienter, handler om at reducere smerter og give psykologbehandling. Og det er virkelig vigtigt. Men hvis folk skal tilbage til arbejdspladsen, så er det vigtigt, at vi får inddraget arbejdspladsen på en god måde. Og det er spørgsmålet, hvordan man gør det bedst muligt. For arbejdspladserne er meget forskellige, siger hun.

 

3 fakta om kræft og arbejde i Europa 

 1. Omkring 1,4 mio. mennesker i den erhvervsaktive alder diagnosticeres med kræft hvert år i Europa. 
 2. Den gennemsnitlige rate for tilbagevenden til arbejde er 64 procent 18 måneder efter kræftdiagnose.
 3. Dem, der overlever kræft, er 1,4 gange mere tilbøjelige til at blive arbejdsløse og tre gange mere tilbøjelige til at modtage førtidspension.   

  Kilde: EU-OSHA

Danskerne og kræft

 • Hver tredje dansker får kræft, før de fylder 75 år.
 • Hvert år får godt 37.200 danskere kræft – det er cirka 100 om dagen eller en hvert kvarter.
 • 6 ud af 10 danskere med en kræftdiagnose overlever deres sygdom i 5 år eller mere.
 • De sidste ti år er der sket en stigning i, hvor mange der overlever kræft. Det gælder for både mænd og kvinder.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse  

 

4 anbefalinger fra rapporten om at vende godt tilbage til arbejde

 1. Lovgivning bør udvikles til at gøre det obligatorisk for alle virksomheder at tilbyde tilbagevendelsesprogrammer for medarbejdere, og der bør ydes støtte til dette, især for små og mellemstore virksomheder.
 2. Tidlig implementering og god kommunikation mellem alle relevante interessenter er afgørende for effektive tilbagevendelsesindsatser, og programmer skal skræddersyes til medarbejderne.
 3. Tilbagevendelsesprogrammer bør integreres i virksomhedernes politikker, og tilstrækkelig tid og ressourcer bør tildeles til at give information om kræft og det at vende tilbage til arbejdet.
 4. Der bør gøres en indsats for at fremme en positiv holdning på arbejdspladsen til personer, der vender tilbage til arbejdet efter kræft.

Kilde: Rapporten ‘Rehabilitation and return to work after cancer – instruments and practices’, EU-OSHA    

 

Af Ida Marie Winge

Oprettet d. 12. jun 2018