Ideer til bedre arbejdsmiljøregler søges

Frem til 1. juni vil det via Beskæftigelsesministeriets hjemmeside være muligt for alle at komme med forslag til, hvordan reglerne kan forbedres.

Regler skal være til at forstå og de skal give mening, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Komplekse og uklare arbejdsmiljøregler må ikke spænde ben for arbejdsmiljøindsatsen. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil derfor forbedre reglerne, og opfordrer alle borgere, virksomheder og organisationer til at hjælpe og komme med forslag. 

Forslag til bedre arbejdsmiljøregler kan meldes ind på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: bm.dk/bedreregler frem til den 1. juni 2018. 

Regler skal være til at forstå og give mening

- De danske arbejdsmiljøregler udgør rygraden af et sundt arbejdsliv. Men vi må også se i øjnene, at der er borgere og virksomheder, som oplever, at nogle af reglerne kan være meget komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige. Derfor igangsætter regeringen nu et arbejde med at forbedre arbejdsmiljøreglerne. Vores udgangspunkt er klart: Reglerne skal være til at forstå og give mening, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. 

Han opfordrer derfor danskerne til at komme med forslag til hvordan reglerne kan forbedres. 

- Regeringen har allerede nedsat et ekspertudvalg, som gentænker hele arbejdsmiljøindsatsen, og som også ser på muligheder for regelforenklinger. Men vi har også brug for input fra borgere, virksomheder og organisationer, så vi får spottet de regler, der ikke fungerer godt nok, siger han.

Komplekse arbejdsmiljøregler udfordrer virksomhederne

Flere undersøgelser peger på, at arbejdsmiljøreglernes kompleksitet udgør en udfordring for virksomhederne. En undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur viser fx, at ca. hver femte danske virksomhed mener, at kompleks lovgivning gør det vanskeligt at behandle arbejdsmiljøet. 

Bedre og enklere regler er også et fokuspunkt internt i Beskæftigelsesministeriet. Arbejdstilsynet har således igangsat et arbejde med at rydde op i de interne instrukser og procedurer, som gælder for Arbejdstilsynets medarbejdere. Målet er, at knap hver 3. interne instruks skal skæres væk, så de tilsynsførende kan bruge kræfterne bedst muligt på at fremme et godt arbejdsmiljø på virksomhederne. 

Af Redaktionen

Oprettet d. 5. apr 2018