Invitation til konference: Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

Kom og hør om danske virksomheders erfaringer med at forebygge nedslidning og fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, og om de seneste forskningsresultater på en konference den 24. oktober. 

EU-kampagneNationale Focal Point Netværk, som er bindeleddet mellem EU’s Arbejdsmiljøagentur og arbejdsmarkedets parter i Danmark inviterer til konference om sikre og sunde arbejdspladser gennem hele livet. Grafik: OSHA

Virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmarkedets organisationer, arbejdsmiljøprofessionelle og andre med interesse for arbejdsmiljø er målgruppen for en konference den 24. oktober, der har fokus på at forebygge nedslidning og fastholde medarbejdere.

Konferencen er organiseret af det Nationale Focal Point Netværk, som er bindeleddet mellem EU’s Arbejdsmiljøagentur og arbejdsmarkedets parter i Danmark. Deltagelse er gratis.

Program

Her kan man blandt andet høre professor Andreas Holtermann & Seniorforsker Thomas Clausen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fortælle om udfordringer, løsninger og potentialer for at forbedre det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø.

Dorthe Nedermark, ARRIVA vil fortælle om integration af sundhed i arbejdsmiljøarbejdet, Jonna Pedersen, Region Midtjylland om strategisk forebyggelse af muskel- og ledskader i Region Midtjylland og Torben Möger Pedersen, PensionDanmark om Forebyggelse, efteruddannelse og fleksibel tilbagetrækning.

 

 

Fakta om konferencen

Tid: Tirsdag den 24. oktober 2017 klokken 11 til 15.30

Sted: Lederne, Vermlandsgade 65, 2300 København S 

Tilmelding: Tilmelding sker ved at skrive til Elsebeth Jarmbæk elja@at.dk og Kenneth Emil Holm Petersen kehp@at.dk senest fredag d. 6. oktober 2017. Oplys venligst navn, arbejdsplads samt om du har en særlig rolle ift. arbejdsmiljø fx som AMO-repræsentant, arbejdsmiljørådgiver, arbejdsmiljøkonsulent, sikkerhedsleder eller andet.

Konferencen har et begrænset antal deltagere og tilmelding vil derfor foregå efter princippet ”Først til mølle”.

Af Charlotte Aagaard Knudsen

Oprettet d. 19. sep 2017