Justering af tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Regeringen justerer nu tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø for at sikre klare rammer for Arbejdstilsynets beføjelser.

Dialogmøde

Arbejdstilsynet kan gennemføre samtaler med de ansatte om psykisk arbejdsmiljø, uden at chefen kan forlange at være til stede, når de nye regler træder i kraft. Foto. Jantzens Büro

Regeringen vil ændre de hidtidige regler, da arbejdsmarkedets parter ikke har kunnet blive enige om fælles anbefalinger til, hvornår Arbejdstilsynet skal gribe ind, når det handler om det psykiske arbejdsmiljø.

- I Danmark har vi en stærk tradition for, at arbejdsmarkedets parter er med til at sætte rammerne for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø – og det er meget beklageligt, at parterne denne gang ikke kan blive enige. Vi står dermed i en situation, hvor de nuværende rammer for tilsynet er i fare for at falde bort, og som ansvarlig minister har jeg derfor besluttet at gennemføre en justering af reglerne, siger beskæftigesesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Klare rammer

Ændringerne giver Arbejdstilsynet ret til at gennemføre uovervågede samtaler med de ansatte, når de nye regler træder i kraft. Hidtil har chefen kunnet forlange at deltage i tilsynets samtaler om psykisk arbejdsmiljø. 

Med ændringerne skal Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelser om krænkende handlinger, hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed.  Derfor vil Arbejdstilsynet samtidig udarbejde en vejledning om, hvordan virksomheder kan forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.

- Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have alvorlige konsekvenser for den enkeltes sundhed og trivsel. Derfor er det vigtigt, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø fungerer – og den kommende justering skal sikre, at der fortsat er klare rammer for, hvornår og hvordan Arbejdstilsynet kan gribe ind, siger Troels Lund Poulsen.

 

Flere ansatte oplever psykisk overbelastning

Siden 2012 er andelen af beskæftigede lønmodtagere, der føler sig psykisk overbelastede, steget med 16,8 procent. Det viser den seneste undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016’, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag. 

 

Af Anne-Mette Holm

Oprettet d. 8. sep 2017