To danske studier om skifteholdsarbejde og demens peger i hver sin retning

Mænd med skifteholdsarbejde fik ikke oftere demens, mens kvinder med skifteholdsarbejde hyppigere døde af demens end deres kolleger med dagarbejde. Det viser resultater fra to meget forskellige nye danske studier.  Man kan derfor ikke konkludere, om skifteholdsarbejde kan resultere i demens.

SkifteholdsarbejdeMed den foreliggende viden skal skifteholdsarbejdere ikke begynde at bekymre sig om at få demens, men det er naturligvis noget, som forskerne vil fortsætte med at undersøge. Foto: Colourbox.

Skifteholdsarbejde – og særligt hvis det indebærer natarbejde – kan måske øge risikoen for demens. Det skyldes, at disse arbejdstider påvirker søvnen og måske også ens sundhedsvaner, som man mistænker for at have en sammenhæng med demens. Men to nye danske studier om emnet peger i hver sin retning. 

Det ene studie viser, at der ikke var en overhyppighed af demens blandt mænd med skifteholdsarbejde, mens forskerne i det andet studie finder, at kvinder med skifteholdsarbejde oftere dør af demens i forhold til deres kolleger med dagarbejde. Spørgsmålet er, om forskerne kan forklare forskellene i resultaterne for mandlige og kvindelige skifteholdsarbejdere:

-Vi ved ikke med sikkerhed, hvad forskellen kan skyldes, men det er oplagt at antage, at der kan være kønsforskelle. Derudover er de grupper, vi undersøger, meget forskellige. Mine kollegers undersøgelse omfatter kun kvindelige skifteholdsarbejdere fra en enkelt branche, mens vores undersøgelse omfatter mænd, der arbejdede i flere forskellige brancher siger Kirsten Nabe-Nielsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og gæsteforsker på NFA, som har været projektleder på projektet om de mandlige skifteholdsarbejdere. 

Mandlige skifteholdsarbejdere får ikke oftere demens

I det ene studie fulgte forskerne 4.766 mænd fra København helt tilbage fra 1970-71, hvor de besvarede et spørgeskema om deres arbejdstider, søvn og sundhedsvaner og fik målt blodtryk og kropsvægt. Forskerne fulgte derefter mændene i nationale registre frem til 2014 for at se, om de fik en demensdiagnose i forbindelse med en hospitalskontakt, eller om de døde af sygdommen. Dette studie viser ingen sammenhæng mellem skifteholdsarbejde og risikoen for at udvikle demens. 

Kvindelige skifteholdsarbejdere dør hyppigere af demens

I det andet studie viser resultaterne, at kvindelige skifteholdsarbejdere med fast aftenarbejde eller skiftende vagter oftere end deres kvindelige kolleger døde af demens. Studiet omfatter 28.731 kvindelige sygeplejersker over 43 år med og uden skifteholdsarbejde. Undersøgelsen startede i 1993 og sluttede i 2013.

I løbet af denne årrække, dvs. de sidste ca. tyve år, er man blevet mere opmærksom på demens, forklarer Kirsten Nabe-Nielsen. Det kan betyde, at der tidligere er sket en underrapportering af demens som diagnose, især frem til midten af 90’erne. Det kan have betydning, fordi vores studie om mænd starter før 1990’erne, mens mine kollegers undersøgelse om kvindelige skifteholdsarbejdere startede efter dette tidspunkt. Derudover kan der være andre forhold, der har ændret sig fra 1970’erne til 1990’erne, hvor de to undersøgelser hver især tog deres udgangspunkt, fx forskellige livsstilsfaktorer, så som rygning, der også er forbundet med risikoen for demens, siger Kirsten Nabe-Nielsen. 

Skifteholdsarbejde er en belastning på andre måder

De to studier er ikke tilstrækkelige til at konkludere, om man kan blive dement at have skifteholdsarbejde:

- Med den foreliggende viden skal skifteholdsarbejdere ikke begynde at bekymre sig om at få demens, men det er naturligvis noget, som vi vil fortsætte med at undersøge. Vi ved allerede, at skifteholdsarbejde kan være en belastning for kroppen, og derfor er det altid en god idé, at man som skifteholdsarbejder er opmærksom på at være fysisk aktiv, undgå rygning og at få tilstrækkeligt med søvn, slutter Kirsten Nabe-Nielsen. 
 

Hvad er demens?

Demens skyldes en sygdom i hjernen, som er kronisk og fremadskridende og svækker en række mentale funktioner som hukommelse, evnen til at orientere sig og lære nyt. Der findes forskellige former for demens, for eksempel:

 • Alzheimers demens
 • Vascular demens
 • Fronto-temporal demens 
 • Lewy body demens
 • Demens uden specifikation 

  Op mod 87.000 personer i Danmark menes at have en demenssygdom i Danmark, heraf er ca. 50.000 Alzheimers demens.

Læs mere på Det Nationale Videnscenter for Demens

Studiet om mænd og skifteholdsarbejde er foregået i et samarbejde mellem:

 • Københavns Universitet – MEMORIA-projektet.
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Nationalt Videnscenter for Demens

Studiet om kvinder og skifteholdsarbejde er foregået i et samarbejde mellem:

 • Københavns Universitet
 • Chicago School of Public Health, University of Illinois
 • Kræftens Bekæmpelse

Af Hanna Sigga Madslund

Oprettet d. 5. sep 2017