Arbejdstilsynet holder øje med unge på job

Den årlige indsats, hvor Arbejdstilsynet besøger arbejdspladser med unge under 18 år ansat i sommerferien, er netop afsluttet. Ligesom sidste år er der givet reaktioner inden for alle arbejdsmiljøproblemområder, der vedrører unge.

Foto: Ung pige tager imod betaling i cafe
Der gælder særlige regler om arbejdsmiljøet for unge under 18 år. Foto: Colourbox

En sommertjans i campingpladsens iskiosk, på restaurant eller i butik kan være et godt supplement til lommepengene, og hvert år bruger mange unge under 18 år noget af deres ferie på at tjene penge i et sommerjob.

Som nye på arbejdsmarkedet er de unge dog mere sårbare end deres ældre kolleger, og derfor har Arbejdstilsynet igen i år gennemført en sommerindsats med fokus på arbejdspladser, hvor unge typisk går til hånde i ferien.

Der er i alt lavet 210 tilsyn i forbindelse med indsatsen, som netop er blevet afsluttet. Mens de fleste tilsete arbejdspladser har fulgt reglerne for unges arbejdsmiljø, har Arbejdstilsynet måttet give i alt 27 reaktioner inden for de arbejdsmiljøproblemområder, der vedrører unge, oplyser kontorchef i Arbejdstilsynet Katrine Krone.

Reaktionerne har blandt andet handlet om, at unge har arbejdet for længe eller for sent på dagen, om deres ergonomiske arbejdsmiljø og om forkert brug af tekniske hjælpemidler.

Sparsom erfaring øger risiko for skader

Der er også en del unge under 18 år, som kommer til skade på deres sommerjob. Ifølge Arbejdstilsynet drejer det sig om flere end 100 unge hver sommer, og det er en af årsagerne til, at sommerindsatsen bliver gennemført.

- Unge under 18 år er ekstra udsatte for at komme til skade på jobbet, fordi de har så lidt erfaring med at være på en arbejdsplads. Den manglende erfaring gør, at de ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at vurdere de eventuelle faremomenter, en arbejdsopgave kan indebære, siger Katrine Krone.

Samtidig har unge større risiko for at komme til skade, hvis de for eksempel løfter for tungt, fordi deres muskler og skelet endnu ikke er fuldt udviklede.

Sommerindsatsen er en del af regeringens arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020, der indeholder 19 initiativer. Initiativ nummer 12 har fokus på unge og nyansatte, og herunder lyder et af punkterne: ’Arbejdstilsynet vil fortsat i samarbejde med arbejdsmarkedets parter sætte særlig fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med børn og unges ferie- og fritidsjob.’

 

Gode råd om unge og arbejdsmiljø

  1. Fokuser på den måde, arbejdet er organiseret på og den arbejdskultur, de unge befinder sig i. Den kontekst, unge arbejder i, har afgørende betydning for deres sundhed og sikkerhed.
  2. Alle medarbejdere skal gennem en kvalificerende og effektiv introduktion, oplæring og løbende opfølgning – også de deltidsansatte. Selv om de unge ofte er deltidsansatte, er de stadig ansatte med behov for sikkerhed og godt arbejdsmiljø på linje med fuldtidsansatte.
  3. Husk at sikre en åben ('no blame') og lærende arbejdskultur omkring negative hændelser som ulykker, mobning, osv. Der skal være en åben dialog og konstruktivt forebyggende arbejde om arbejdsulykker, skader, nærvedulykker og det psykiske arbejdsmiljø
Kilde: Seniorforskere Pete Kines og Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Mette Lykke Nielsen, Center for Ungdomsforskning
Få mere viden og flere råd om unge og nyansattes arbejdsmiljø


Se de vigtigste AT-vejledninger og bekendtgørelse om unges arbejde


Af Sarah Kirkemoe Galán

Oprettet d. 5. sep 2017