Natarbejdere har større risiko for ulykker end dagarbejdere

Ansatte, der rapporterer, at de arbejder om natten, har større risiko for ulykker, forstået som skader der kræver hospitalshenvendelse, end ansatte, der arbejder om dagen. Det viser resultater fra nyt dansk registerstudie baseret på 150.000 ansatte.

Foto: På arbejde om natten
Foto: Natarbejde kan påvirke træthed og reaktionsevne, både i og udenfor arbejdstiden. Derfor medtager forskerne i undersøgelsen alle hospitalshenvendelser om skader, uanset om de er sket i eller uden for arbejdstiden. (Foto: Colourbox)

Natarbejde, som enten er fast natarbejde eller et led i skiftende arbejdstider, kan være en risikofaktor for ulykker. Når man arbejder og derfor skal holde sig vågen om natten, må man sove om dagen. Det påvirker søvnen, og man sover typisk mindre, end når man sover om natten. Det fører til træthed, og det kan påvirke reaktionsevnen, hvilket kan få betydning for risikoen for ulykker. Det viser et nyt studie, som omfatter informationer fra 150.438 ansatte på danske arbejdspladser.

- Natarbejde kan påvirke træthed og reaktionsevne, både i og udenfor arbejdstiden. Derfor medtager vi i undersøgelsen alle hospitalshenvendelser om skader, uanset om de er sket i arbejdstiden eller uden for arbejdet, fx i trafikken til og fra arbejde eller derhjemme, siger professor Anne Helene Garde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som har været med til at lave undersøgelsen.

11 procent større risiko for skader blandt natarbejdere

I undersøgelsen har forskerne brugt data fra Arbejdskraftundersøgelsen, som er Danmarks største kontinuerlige interviewundersøgelse.  Hovedformålet med Arbejdskraftundersøgelsen er at belyse befolkningens relation til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen belyser også en række andre ting, blandt andet hvornår på døgnet, de interviewede arbejder. De 150.438 ansatte, som indgik i undersøgelsen, havde tilsammen 23.495 ulykker, forstået som skader der krævede hospitalshenvendelse, i løbet af de to år, hvor de blev fulgt. 

I undersøgelsen finder forskerne, at natarbejdere har 11 procent større risiko for ulykker end dagarbejdere: 

- Hvis man tager udgangspunkt i, at der er ca. to millioner fuldtidsansatte i Danmark, og at der er 11 procent større risiko for ulykker blandt dem, der arbejder om natten, så anslår vi på baggrund af resultaterne, at ca. 2.300 hospitalskrævende ulykker på arbejdet eller i fritiden kan skyldes natarbejde, siger Anne Helene Garde.

Øget risiko gælder uanset køn og alder

Forskerne fandt, at natarbejdere – både mænd og kvinder samt unge og ældre – har større risiko for at komme ud for ulykker end dagarbejdere. Den forhøjede risiko kan altså ikke forklares med forskelle i køn og alder.

- Derudover fandt vi, at risikoen for ulykker er større, jo mere natarbejde man har haft. Det gør resultaterne mere troværdige, og det er en vigtig viden i forhold til at finde måder at tilrettelægge natarbejdet på, som minimerer risikoen for ulykker på arbejdet eller i fritiden. Det analyserer vi videre på i et nyt studie, siger Anne Helene Garde.

Studiet er gennemført i et samarbejde mellem:

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Københavns Universitet
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Universitetshospital
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Dansk Ramazzini Center, Århus Universitetshospital
  • Kræftens Bekæmpelse
Læs mere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø' site

Af Hanna Sigga Madslund

Oprettet d. 11. okt 2017