Et godt arbejdsmiljø holder på seniorerne

Opgaver, man magter, indflydelse på arbejdet og kolleger, som man kan lide at være sammen med. Det er nogle af de faktorer, der kan få seniormedarbejdere til at blive længere på jobbet.

Seniorkolleger snakker sammenEn god kollegial snak betyder blandt andet noget for, hvor længe vi bliver på arbejdspladsen. Foto: Thomas Tolstrup

Vi skal helst senere på efterløn og pension end de foregående generationer. Sådan lyder det i disse år, når det handler om tilbagetrækningsalderen på det danske arbejdsmarked. Men hvad får os egentlig til at blive på jobbet?

Det har en ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd set nærmere på. Undersøgelsen viser, at arbejdsmiljøet er en nøglefaktor, når arbejdspladserne fremover skal skabe gode rammer for medarbejdere, der skal blive længere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen slår også fast, at det i takt med, at efterløns- og pensionsalderen stiger, bliver vigtigt både at bidrage til at fremme de forhold, der giver medarbejderne lyst til at blive i jobbet og begrænse de forhold, der skubber dem ud af arbejdsmarkedet. I begge tilfælde er arbejdsmiljøet afgørende, påpeger undersøgelsen. 

Vigtigt med opgaver man magter

  Undersøgelsen ´Udskudt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Konsekvenser på de kommunale arbejdspladser´ bygger på interview med knap 80 kommunalt ansatte – både medarbejdere og ledere. 

Ifølge rapporten har de medarbejdere, der allerede nu har valgt at blive på arbejdet, også efter at de har fået ret til efterløn og pension, fået opgaver og rammer, der passer til deres formåen, de trives med kollegerne, og de oplever, at de stadig kan bidrage med noget i jobbet.

Arbejdsmiljøet er også vigtigt for de medarbejdere, der har det svært med de ændrede regler for efterløn og pension. Det er medarbejdere, der måske ikke længere magter deres opgaver rent fysisk, som ikke trives eller ikke kan finde motivationen i arbejdet – men som heller ikke har nået en alder, som giver dem økonomisk mulighed for at forlade arbejdet. Det er en situation, der både belaster dem selv, deres kolleger, ledere og ikke mindst de borgere, de arbejder med og for

Se ældre som en ressource

Otto Melchior Poulsen forsker i ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Han mener, at det også er vigtigt at kigge på aldersdiskrimination, hvis ældre skal blive længere på arbejdsmarkedet. For selvom aldersdiskrimination har været forbudt i Danmark og de andre nordiske lande i mere end ti år, spiller negative stereotyper stadig ind, når vi forlader arbejdsmarkedet:

- På mange arbejdspladser eksisterer nogle vrangforestillinger om, hvad man kan og ikke kan som ældre. Det gør, at nogle arbejdspladser er uvillige til at ansætte og efteruddanne ældre, og disse negative holdninger bidrager i sig selv til at skubbe de ældre ud, fordi de tænker: `Når jeg ikke er ønsket, kan jeg lige så godt stoppe.´ Jeg tror, der kan vindes meget ved at fokusere på de ældre arbejdstageres særlige kvaliteter og ressourcer – i stedet for at kigge på, hvad de ikke kan, siger han.   


Læs mere om seniorer 
 

Af Annemette Grant Larsen

Oprettet d. 10. okt 2017