Ressourcepersoner bidrager til et bedre arbejdsmiljø


Virksomheder der inddrager medarbejdere som ressourcepersoner til at forbedre arbejdsmiljøet, opnår ofte positive og varige resultater. Det viser et nyt forskningsprojekt.

Brugen af ressourcepersoner er en god måde at skabe medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøarbejdet, og på den måde opnå varige forandringer, hvis de rigtige forudsætninger er til stede. Det viser resultaterne af et nyt casestudie støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

- Det er vores hypotese, at der fremover vil være en del arbejdspladser, som vil etablere forskellige former for ressourcepersonsordninger, det er derfor vigtigt at de er opmærksomme på hvad der skal til for at det lykkes, og på at undgå de faldgruber vi peger på, siger arbejdsmiljørådgiver og arbejdslivsforsker Hans Jørgen Limborg fra Team Arbejdsliv. 

I projektet har forskere fra Team Arbejdsliv analyseret otte forløb med ressourcepersoner.

De rigtige forudsætninger skal være til stede

For at ordningen med ressourcepersoner skal være en succes, er det ifølge Hans Jørgen Limborg afgørende at nogle helt bestemte kriterier opfyldes. Hvis disse kriterier ikke er opfyldt, kan det risikeres at ordningen ophører, når projektperioden er overstået. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med ressourcepersoner finder en form, der gør at ordningen fastholdes og udvikles i takt med arbejdspladsen og dens opgaver. 

Ifølge Hans Jørgen Limborg er det vigtigt at have i mente at resultaterne af ordningen først viser sig efter et par år. 

Kriterier der skal være opfyldt, for at opnå succes:

 • Rekrutteringsproceduren skal være tydelig og gennemskuelig
 • Der skal være afsat tid og gode rammer til opgaven
 • Ressourcepersonerne skal besidde gode faglige kompetencer, og de skal have en bred viden om det felt, de skal styrke
 • Det er afgørende, at der er en klar funktionsbeskrivelse, og at denne er bredt kendt blandt kollegerne. Formel status giver ressourcepersoner selvtillid
 • Ressourcepersoner skal have gode vejledningskompetencer i forhold til at kunne inspirere og anvise. De skal skabe tillidsfulde og ligeværdige relationer igennem en praksisnær dialog og ved hjælp af anerkendende tilgange
 • Ressourcepersonerne skal have legitimitet blandt kollegerne til at varetage rollen 
 • Kollegerne skal også besidde erfaring med den praksis, der ønskes forandret, og de problemer der skal forebygges. Der skal være et fælles sprog for alle
 • Det bedste resultat opnås, hvis der er en fælles uddannelse af alle medarbejdere sammen med ressourcepersonerne. 
 • Ledelsesopbakning og løbende dialog mellem ledelse og ressourcepersonerne er afgørende. Kontinuerlig støtte og opbakning til projektet og til ressourcepersonerne er afgørende
   

  Hvad er en ressourceperson?

  Metoden med ressourcepersoner er en samlet betegnelse for et virkemiddel, hvor medarbejdere efter en udvælgelsesprocedure tilføres særlige kompetencer og får ansvar for at udvikle, støtte og fastholde en ændring i arbejdets udførelse blandt dem selv og deres kolleger. De kan hedde trivselsagenter, stress-spottere, forflytningsvejledere, ressourcepersoner, ambassadører eller noget helt sjette.

  Kilde: Hans Jørgen Limborg, Team Arbejdsliv

  Læs mere om forskningsprojektet 'Ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet' her


Af Katrine Nyholm Tingskov

Oprettet d. 10. jan 2017