Mere skimmelsvamp i luften, når vi er aktive

Der er mange flere skimmelsvampe i luften, når vi reder seng eller gør rent, end når vi er i ro. Det viser en ny undersøgelse af, hvor udsatte vi er for luftbårne svampe under helt almindelige dagligdags gøremål. Det kan have betydning for sosu’er og andre, der har mange praktiske opgaver. 


Der er flere svampe i luften, når vi laver dagligdags ting som fx at støvsuge. Foto: Colourbox

Svampe i boligen eller på jobbet kan give astma og allergi. De findes blandt andet i støv, muggent mad og på planter, ligesom de kommer ind udefra. Hvor mange svampe, der er, afhænger blandt andet af årstiden, og om der er fugtskader i bygningen.

Nu har to forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, kortlagt, om helt almindelige aktiviteter i hjemmet udsætter os mere for de svampe, der findes i luften, end når vi ikke er aktive. Forskerne har gennemgået 20 eksisterende studier for at skabe et overblik over, hvad forskningen viser. 

Overblikket viser, at koncentrationen af svampe i luften stiger, når vi laver dagligdags ting som at bære brænde ind, feje eller gøre rent. Og først 30-90 minutter efter er koncentrationen faldet til startniveauet, fastslår undersøgelserne. En del af svampene ender i luftvejene, når vi trækker vejret. 

Men undersøgelsen er ikke et argument for at lade kosten og gulvskrubben blive i skabet eller droppe andre aktiviteter: 

- Rengøring er med til at holde svampene nede. Men har man astma eller allergi, er det måske en idé at være opmærksom på, om der er nogle ting, man kan gøre anderledes. Fx ryste dynen udenfor, siger seniorforsker Anne Mette Madsen fra NFA, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Mere udsat under aktiviteter

Ni ud af de tyve undersøgelser, forskerne har gennemgået, har målt eksponeringen for svampe før, under og efter elleve forskellige huslige aktiviteter. Det er bagning, skrælle kartofler, fjerne muggent brød, bære brænde ind, rede seng, vande blomster og fjerne visne blade, støvsuge, vaske gulv, feje og bare det at gå hen over gulvet. Elleve andre undersøgelser har kigget på, hvad det betyder, at der er flere personer til stede.

De få målinger, der er foretaget i de forskellige studier, viser, at vi i de fleste tilfælde er mere udsatte for luftbårne svampe under og efter alle aktiviteter på nær at passe planter. De viser også, at jo flere vi er sammen under samme tag, jo flere svampe er der i luften. Skimmelsvampene Penicillium, Cladosporium, Alternaria og Aspergillus er ofte til stede.

Anne Mette Madsen håber, at undersøgelsen kan få betydning for fremtidige undersøgelser af skimmelsvamp.

- Studierne slår fast, at det er vigtigt at tage aktivitetsniveauet og antallet af personer i boligen med i betragtning, når man måler, hvor udsatte vi er for svampene. Det håber jeg sker, siger hun.

Muggent brød topper

Undersøgelsen viser også, at der er stor variation i, hvor mange svampe, der er målt i luften før en aktivitet. Det kan skyldes, at målingerne er foretaget på forskellige årstider eller andre forhold, der har betydning for eksponeringsniveauet – f.eks. om der er hund eller andre husdyr i boligen. Før en aktivitet er målt mellem 10 og 1700 CFU per kubikmeter luft og under aktiviteten mellem 15 og 31.000 per kubikmeter. 

Størst eksponering giver det at fjerne muggent brød. Her var der 500 gange flere svampe, end før brødet blev fjernet. Næsthøjeste eksponering er at bære brænde ind, mens rede seng kommer ind på en tredieplads. 

Relevant at kigge på sosuer
Der findes ingen grænseværdier for, hvor mange svampe der må være i luften på en arbejdsplads. Men Anne Mette Madsen mener, at det på baggrund af den sparsomme forskning på området er relevant at undersøge eksponeringen over en arbejdsdag for sosu’er og andre, der arbejder i andres hjem, og i løbet af en dag laver mange praktiske opgaver.

- Kun ved at kortlægge omfanget og hvilke arbejdsprocesser, der især udsætter os for svampe og bakterier, kan vi se, om der er behov for at mindske belastningen, siger hun.


Af Annemette Grant Larsen

Oprettet d. 14. feb 2017