Christianshavns Skole: Bryd tavshedskulturen omkring stress

En række københavnske skoler deltog i et forskningsprojekt om psykisk trivsel. Det blev en øjenåbner for en nyuddannet lærer på Christianshavns Skole. En åben kultur er afgørende for at undgå stress, mener han. Nu deler han sammen med sin pædagogiske leder og rådgivere fra projektet sine erfaringer og gode råd i 5 film. 

Undervisning på Christianshavns Skole.Lærer Jeppe Andersen undgik en sygemelding med stress efter at have deltaget i forskellige aktiviteter og indsatser i BALANCE-projektet. Her er han i gang med undervisningen i 3. klasse på Christianshavns Skole. Foto: Anne-Mette Holm

Christianshavns Skole var en ud af i alt 8 folkeskoler i Københavns Kommune, som gennemførte forskellige individuelle og organisatoriske aktiviteter i forbindelse med det såkaldte BALANCE-projekt, hvor forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøgte den psykisk trivsel blandt medarbejderne. 

Bygger på WHOs Trivselsindeks

Forskningsprojektet tog udgangspunkt i WHOs Trivselsindeks til at vurdere trivslen. Det er et spørgeskema med 5 udsagn, der handler om psykisk trivsel. Alle lærere på de skoler, der deltog i indsatserne skulle forholde sig til de 5 udsagn. 

De enkelte besvarelser i skemaet udløser et bestemt antal point, som beregnes til slut. Den samlede antal point vil have en værdi på mellem 0 og 100. Jo flere points jo højere trivsel. Hvis tallet er 50 eller mindre, er man i en risikozone for stress eller depression. På Christianshavns Skole fik 33 procent af lærerne en score på 50 eller mindre. 

Lærer Jeppe Andersen var en af dem, der scorede lavt, da han besvarede spørgeskemaet. Det kom bag på ham i første omgang, for det kan være svært at erkende, at det er der, man er, særligt som nyuddannet, hvor man gerne vil bevise, hvad man kan, mener Jeppe Andersen.

- Jeg syntes egentlig, at det var et tabu at have stress. Man vil jo heller ikke have en depression, siger han og fortæller, at selv om han selv valgte at tale højt og være ærlig omkring sin stress i forhold til kolleger og ledelsen, var der faktisk mange af hans kolleger, som valgte ikke at fortælle om det.

Nu er det ok at være åben om stress

En målrettet indsats for at forbedre trivslen i forbindelse med BALANCE-projektet på Christianshavns Skole har båret frugt. Tavshedskulturen har ændret sig, og der er kommet en anden åbenhed i lærerkollegiet, når talen falder på stress og mistrivsel.

- Det er blevet ok at sige, at man er stresset. Og det er ok at spørge om hjælp, hvis man har det skidt. Vores deltagelse i BALANCE-projektet har lært os, at åbenhed og i selve samtalen med medarbejderen, det er der, man kan ændre en kultur. Jeg tror, den der åbenhed er vigtig, siger souschef og pædagogisk afdelingsleder Anders Boesen fra Christianshavns Skole. 

Samme erfaring har Jeppe Andersen gjort sig. 

- Jeg har været åben omkring det hele vejen igennem forløbet. Det har jeg haft det fint med, for så har det også været nemmere at få hjælp og forståelse fra mine kolleger. Og det er også derfor jeg stiller op nu. Jeg synes, det er vigtigt at få budskabet ud, siger Jeppe Andersen.

Seniorforsker og projektleder på BALANCE-projektet Jesper Kristiansen fra NFA glæder sig over de gode erfaringer på Christianshavns Skole og håber, at andre skoler kan lade sig inspirere af dem. Samlet set viste projektet dog ikke den effekt, som forskerne havde regnet med.

I de 5 film kan du høre meget mere om, hvordan Jeppe Andersen og Anders Boesen har brugt erfaringerne fra BALANCE-projektet på Christianshavns Skole. 

Se alle fem film og læs mere om projektet. 

 
BALANCE-projektet

BALANCE-projektet løb fra foråret 2013 til sommeren 2015. På Christianshavns Skole oplevede ledelsen og nogle af medarbejdere en positiv effekt af de forskellige indsatser og aktiviteter, men samlet set var der ikke en statistisk signifikant forbedring af lærernes psykiske velbefindende eller forbedringer af selvvurderet arbejdsevne, restitutionsbehov eller sygefravær i projektet.Download WHOs Trivselsindeks (pdf)

 

 

Af Anne-Mette Holm

Oprettet d. 9. feb 2017