Hvad gør du, når alderen trykker hos kollegaen?

 

De ældre medarbejdere på dit job har brug for mindre fysiske arbejdsopgaver, men der ikke bliver taget hånd om det? Hvad gør du? Det dilemma har Magasinet Arbejdsmiljø undersøgt.Du er arbejdsmiljørepræsentant i en mellemstor transportvirksomhed, hvor der er mange tunge løft. Flere af medarbejderne er ved at være oppe i årene, og et par stykker har nævnt over for dig, at de godt kan mærke alderen trykke i ryg og ben. Der er dog ikke nogle initiativer fra ledelsens side i forhold til at flytte medarbejderne til andre arbejdsopgaver. Hvad gør du?

Det dilemma har 66 personer svaret på online på Magasinet Arbejdsmiljøs hjemmeside mitarbejdsmiljo.dk. Her har de fået fire forskellige svarmuligheder. Testpersonerne er meget enige. 74 procent har nemlig sat hak i svarmulighed nr. 2 og vil tage et møde med de ældre medarbejdere for at høre, hvad de tænker, og hvad de har brug for.

Otto Melchior Poulsen forsker i ældres tilknytning til arbejdsmarkedet på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Han er meget enig i, at det er en god ide at tage et møde med seniorerne, men alligevel ville han ikke gøre det som det første, hvis han var arbejdsmiljørepræsentant.

- Det er et spørgsmål om ledelse, siger Otto Melchior Poulsen, der derfor først ville gå til lederen og præsentere problemstillingen og snakke om arbejdspladsens muligheder og interesser i at fastholde de ældre. Først efter chefens accept ville han så tage mødet med seniorerne.

Ingen tvang

Holdes mødet uden lederens accept er der en risiko for, at arbejdsmiljørepræsentanten kommer til at kortslutte samarbejdet og heller ikke har opbakning til de tiltag, der kan fastholde de ældre i jobbet.
Virksomheden gør det nemlig kun, hvis den selv har en interesse i at beholde seniorerne, siger Otto Melchior Poulsen:

- Der er ikke nogen, der kan tvinge virksomheden til at kigge på, hvordan den kan beholde de ældre medarbejdere, medmindre arbejdsmiljøloven ligefrem er overtrådt. Siger lederen nej til at gøre en indsats for seniorerne, er arbejdsmiljørepræsentanten faktisk skak mat, siger han.

Bliver det til noget med et møde, afhænger det af samarbejdskulturen, om lederen skal med eller ej, mener Otto Melchior Poulsen:

- Nogle chefer vil gerne selv høre, hvad medarbejderne siger. Andre bliver hellere væk, fordi de ikke vil risikere, at nogle måske så ikke tør sige noget.

Godt at beholde de ældre

Otto Melchior Poulsen mener, at det ofte er en god ide for virksomheden at finde en løsning, så ældre medarbejdere kan blive på jobbet, når alderen begynder at trykke. Også selvom virksomheden har nemt ved at skaffe arbejdskraft.

Ældre medarbejdere er ifølge ham nemlig ofte ´bærere´ af virksomhedskulturen, og hvis den er vigtig for virksomheden, kan det være forbundet med et stort tab at miste medarbejdere, der er oppe i årene - og som fx kan fungere som mentorer for yngre kolleger i forhold til arbejdspladsens sikkerhedskultur.

Otto Melchior Poulsen anbefaler at kigge på løsninger som nedsat tid, øget brug hjælpemidler og omfordeling af arbejdsopgaverne for at holde fast på ældre medarbejdere.

Dilemmaet:
 

Du er arbejdsmiljørepræsentant i en mellemstor transportvirksomhed, hvor der er mange tunge løft. Flere af medarbejderne er ved at være oppe i årene, og et par stykker har nævnt over for dig, at de godt kan mærke alderen trykke i ryg og ben. Der er dog ikke nogle initiativer fra ledelsens side i forhold til at flytte medarbejderne til andre arbejdsopgaver. Hvad gør du?
Sådan svarede deltagerne:

1 Jeg hiver fat i min chef og spørger, om der er mulighed for at give nogle af de ældre mindre fysisk tunge arbejdsopgaver. – 8 stemmer

2 Jeg tager et møde med gruppen af ældre medarbejdere for at høre, hvad de tænker: Er der behov for at ændre på arbejdsopgaverne, har de brug for at gå lidt ned i tid, eller er der nogle tekniske hjælpemidler, som ville kunne lette deres arbejde? – 49 stemmer

3 Jeg gør ikke noget. Det er ikke mit ansvar. – 2 stemmer

4 Jeg tager det op på et personalemøde, hvor alle medarbejderne er samlet. – 7 stemmer

 

 

Af Annemette Grant Larsen

Oprettet d. 7. aug 2017