Gode råd til at undgå ulykker ved høstarbejde

Høsttiden er højsæson for ulykker i landbruget. Og de ender ofte med at være alvorlige. Arbejdstilsynet har udsendt nogle gode råd til at undgå ulykker.

LandbrugUlykker i landbruget sker typisk ved fejlretning på høstmaskiner, når motoren er i gang eller ved håndtering af bigballer og miniballer. 

Arbejde med store maskiner og halmballer der skal stables, er ofte årsag til ulykker i landbruget. Og dem er der mange af. Der anmeldes hvert år godt 500 arbejdsulykker i landbruget. Næsten halvdelen er alvorlige, der fører til tre ugers sygemelding eller mere. I 2016 mistede 11 livet i en arbejdsrelateret dødsulykke i landbruget, og dermed var landbruget i 2016 det erhverv med flest dødsulykker ifølge Arbejdstilsynet.

Mønster i ulykkerne

Der er tale om uheldige omstændigheder ved de to ulykker, men generelt kan Arbejdstilsynet se et mønster i de ulykker, der bliver anmeldt.

- Ulykkerne sker typisk ved fejlretning på høstmaskiner, når motoren er i gang, og der utilsigtet sker en tilkobling af udstyr, eller når sikkerhedsanordningerne er sat ud af kraft, forklarer Holger Delfs, forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet.

Også arbejdet med at håndtere bigballer og miniballer fører jævnligt til alvorlige ulykker. Ulykkerne sker især, når halmballerne ikke er stablet stabilt, når de bliver taget ned, og når de skal transporteres.

 

Gode råd til at undgå ulykker

Kend din maskine: 

  • Læs brugsanvisningen  
  • Sæt dig ind i, hvilke sikkerhedsforanstaltninger din maskine er udstyret med, og hvordan de virker – tjek fx at sædekontakten virker 
  • Sæt aldrig sikkerhedsanordninger ud af kraft  
  • Sørg for, at motoren er standset og efterløbet er stoppet helt, inden du foretager vedligeholdelse og fejlretning på maskinen – fjern startnøglen.  
  • Gå aldrig ind under et hævet skærebord eller andre hydraulisk hævede redskaber, med mindre der er en mekanisk sikring, der forhindrer, at redskabet kan sænke sig. 

5 gode råd til håndtering af bigballer:  

  • Brug løfteredskaber med førerværn
  • Brug to sæt spyd ved transport af bigballer 
  • Sørg for at stable halmballerne på et vandret, stabilt underlag og i forbandt 
  • Marker stablede halmballer med ’Ingen adgang’ Sørg for, at der ikke er personer i umiddelbar nærhed af det område, hvor I håndterer halmballerne


Find love og regler på Arbejdstilsynets temaside om ulykker i landbruget

Find brancherelevant viden på Branchearbejdsmiljøudvalget Jord til Bords side


 

Af Charlotte Aagaard Knudsen

Oprettet d. 3. aug 2017