Krigsveteraner mindre syge end forventet

 

Krigsveteraner fra den første Golfkrig er ikke mere fysisk syge sammenlignet med ikke-veteraner. Men for nogle har udsendelsen påvirket det psykiske helbred. Det viser ny dansk undersøgelse.

Langtidssygefraværet blandt de soldater, der var udsendt til den Persiske Golf for mere end 20 år siden, er ikke højere sammenlignet med en kontrolgruppe af ikke-veteraner med samme alder og køn.  I de første tre måneder efter deres hjemkomst fra missionen var langtidsfraværet fra arbejde dog øget blandt veteranerne. Det skyldtes kortvarig arbejdsløshedsunderstøttelse i forbindelse med overgang til andet arbejde. 

Det er et af resultaterne i et forskningsprojekt, som seniorforsker og stabslæge ved Forsvarets Veterancenter, Lars Ravnborg Nissen har stået i spidsen for.

Projektet er en opfølgning på en undersøgelse fra 1999, der viste, at Golfveteranerne havde flere symptomer i form af hovedpine, træthed, hukommelsessvigt, vejrtrækningsproblemer, hudlidelser og mave-tarm symptomer sammenlignet med ikke militært udsendte. Dengang var der ingen forklaring på det høje symptomniveau, og det er baggrunden for den nye undersøgelse.

- På baggrund af de amerikanske erfaringer med Golfkrigsveteraner havde vi forventet, at en større del af de danske Golfkrigsveteraner ville have døjet med kroniske symptomer, som kunne have givet øget sygefravær. Det fandt vi ikke, siger Lars Ravnborg Nissen og uddyber:

-  Det tyder på, at veteranerne generelt ikke har været påvirket af fysiske faktorer i arbejdsmiljøet under udsendelse til Golfområdet.

Psykiske eftervirkninger

Et andet resultat viser, at forbruget af medicin mod angst og depression var øget og blev større med tiden blandt veteranerne sammenlignet med kontrolgruppen.

- Det kom bag på mig, at der var så stor forskel mellem de to grupper også mange år efter udsendelsen til Golfområdet, siger Lars Ravnborg Nissen.

Resultater med perspektiver

Ifølge Lars Ravnborg Nissen kan resultaterne om Golfkrigsveteranernes fysiske og psykiske helbred have betydning i forhold til senere lægelige og arbejdsmedicinske vurderinger af sygdom.

- Jeg mener, at resultaterne især er relevante for Forsvarets Sundhedstjeneste, de arbejdsmedicinske klinikker og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Veteranfora og forsvarets medarbejdere kan ligeledes have gavn af at kende resultaterne, når de rådgiver og yder kammerathjælp, siger han.
 

 

Fakta om forskningsprojektet:

Der er tale om en registerbaseret opfølgningsundersøgelse på en tidligere dansk Golfundersøgelse fra 1999 baseret på spørgeskemaer og kliniske undersøgelser. Det nye forskningsprojekt har fået støtte af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Resultaterne er publiceret i to artikler i det videnskabelige tidsskrift Military Medicine:

 

 

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

 

 

Af Birgit Bruun Christensen

Oprettet d. 19. apr 2017