Feedback kan mindske stress

Det er ikke ligegyldigt, hvordan chefen giver feedback. Ifølge en svensk hjerneforsker er det en god ide at være så konkret som mulig, hvis man ønsker at påvirke medarbejdernes præstation.

Konkret feedback fungerer bedre end en generel feedback. Derfor skal man afholde sig fra at rose i generelle vendinger, der eksempelvis fremhæver den ansattes personlighed. Det skriver det svenske blad Arbetsliv ifølge hjerneforsker Alva Appelgren. Hun har forsket og skrevet ph.d.-afhandling ved Karolinska Institute, hvor hun bl.a. har undersøgt, hvilke former for ros, der virker bedst.

- Det vigtigste er at give konkret feedback, der fokuserer på, hvordan medarbejderen har udført selve opgaven. Den form for tilbagemelding er med til at reducere stress og øge motivationen. Omvendt forholder det sig med den feedback, der er mere generel. Her tyder det nemlig på, at den kan give stress og utryghed, forklarer Alva Appelgren til arbejdsmiljoviden.dk og uddyber:

-Forklaringen er sandsynligvis, at man lades tilbage med en usikkerhed i forhold til den næste opgave, hvis man ikke får et pejlemærke for, hvad der er godt og dårligt.
Set i hendes optik, er det ikke særligt overraskende at forskellig former for ros påvirker forskelligt, men hidtil har der bare ikke været forsket særligt meget i det emne. Selv var hun nysgerrig efter at forstå biologien bag vores adfærd, og hvordan den så kan ændres.

- Gennem vores forskning – der måles med en MRI-scanning – står det nu mere klart, at tilbagemeldinger påvirker vores præstationer og vores selvopfattelse, siger hun og tilføjer, at det er en viden, som arbejdspladserne kan drage nytte af i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet.

Digital feedback forstyrrer

Forskeren har også undersøgt, hvordan menneskers koncentration påvirkes, hvis feedback gives i form af digital lyd, mens testpersoner løste en krævende opgave.

- Det viser sig, at hyppig lyd-feedback ofte virker forstyrrende. Det påvirker præstationen negativt i forhold til de personer, der ikke fik – eller fik mindre digital respons på, om de havde udført en opgave rigtigt eller forkert, siger Alva Appelgreen.

 

 

 

Af Birgit Bruun Christensen

Oprettet d. 13. maj 2016