Venlighed giver bedre bundlinje

En positiv virksomhedskultur gavner ikke bare de ansattes trivsel. Det skaber også en bedre indtjening i virksomheden, viser ny forskning.

Kæft, trit og retning er ikke lig med effektivitet og sorte tal på bundlinjen. Ny forskning fra flere toneangivende universiteter viser, at noget så simpelt som venlighed og positiv psykologi virker langt bedre, hvis man gerne vil have sine medarbejdere til at yde en større indsats og skabe mere lønsomhed i virksomheden.

Det er to forskere - Emma Seppäla fra Stanford University og Kim Cameron fra University of Michigan – som i en artikel i Harvard Business Review ved hjælp af forskning argumenterer for, at en virksomhedskultur præget af positiv psykologi er betydeligt mere produktiv end en kultur, hvor man stresser og presser medarbejderne.

Forklaringen er, at stressede medarbejdere koster virksomheden penge – for eksempel i forbindelse med sygemeldinger - ligesom stress påvirker stemningen og går ud overengagement og loyaliteten blandt medarbejderne. Forskerne viser, at sundhedsudgifterne er ca. 50 procent højere på amerikanske virksomheder, hvor man bevidst presser medarbejderne. Dertil kommer udgifterne i forbindelse med arbejdsulykker, hvor stress menes at være årsagen i mellem 60 og 80 procent af tilfældene.

Fire anbefalinger
Emma Seppäla og Kim Cameron kommer med fire anbefalinger, som fremmer den positive kultur på arbejdspladsen og som giver en mere lønsom virksomhed. 

For det første skal ledelsen sørge for, at der er et godt socialt netværk på arbejdspladsen. Ifølge forskningen giver gode relationer kollegerne imellem nemlig mindre sygefravær, hurtigere indlæring og bedre individuelle resultater.

For det andet er det vigtigt, at chefen er i stand til at udvise empati. Forskning viser, at chefens adfærd i høj grad påvirker medarbejdernes velbefindende. Det kan man se ved at måle hjerneaktiviteten hos medarbejdere, der tænker på, hvordan deres chef agerer i forskellige situationer.

For det tredje er det vigtigt, at chefen går foran og hjælper til, når der er brug for det. Det skaber loyalitet blandt de ansatte, og samtidig smitter det af, så medarbejderne selv giver en ekstra hånd til kolleger, når der er travlt.

Sidst, men ikke mindst, er det afgørende, at man som ledelse er åben – også når det gælder problemer. Åbenhed og evnen til at tale om problemer skaber nemlig en følelse af tryghed blandt de ansatte, og det fører til bedre præstationer.

 

Af Vibeke Lou

Oprettet d. 8. jan 2016