Hvidbog: Rådgivning gavner arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljørådgivning har en positiv effekt på arbejdsmiljøet, men potentialet kunne udnyttes bedre, konkluderer en ny hvidbog, der har gennemgået forskningen på området.

Arbejdsmiljørådgivning skaber samlet set værdi i form af bedre arbejdsmiljø og sundhed - og dermed har det et betydeligt potentiale for at bidrage til at løse arbejdsmiljøproblemerne i Danmark.  

Det konkluderer en hvidbog, der beskriver og vurderer relevant dansk og international forskning om arbejdsmiljørådgivning og rådgivningens effekter. Ud fra resultaterne giver hvidbogen desuden et bud på, hvordan arbejdsmiljørådgivningen kan styrkes. Hvidbogen er blevet til på initiativ af Arbejdsmiljørådet.   

- Vi har dokumenteret en række vigtige sammenhænge mellem rådgivning, arbejdsmiljøarbejde og arbejdsmiljø. Vi kan blandt andet se, at der er en række ting, der skal være til stede for at en virksomhed får mest muligt ud af et rådgivningsforløb, fortæller projektleder Niels Møller fra Aalborg Universitet. 

På den ene side skal rådgiveren have en forståelse for den sammenhæng og de forretningsmæssige betingelser, der er i virksomheden. Rådgiveren skal også have den nødvendige viden på området og ikke mindst en evne til at skabe en tillidsfuld relation til virksomheden. På den anden side af bordet skal virksomheden invitere rådgiveren ind - gerne i en længerevarende proces - og bruge den pågældende på en måde, hvor man ikke bare  fikser problemerne, men også gennemgår en læringsproces, fortæller Niels Møller. 

Udnyt potentialet bedre

 Forfatterne til hvidbogen konkluderer desuden, at  arbejdsmiljørådgivning som virkemiddel i forhold til virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde kan udnyttes bedre. De foreslår blandt andet, at man udvikler fleksible rådgivningssystemer, som er tilpasset de forskellige brancher og virksomheder.

 

 

Om hvidbogen 

Hvidbogen om arbejdsmiljørådgivning er initieret af Arbejdsmiljørådet, som anbefalede den i sin § 66 udtalelse til beskæftigelsesministeren i 2013.  

Hvidbogen er udarbejdet af Peter Hasle (AAU), Niels Møller (AAU), Helge Hvid, (RUC), Rikke Seim, (DTU) og Vibeke Christine Scheller (RUC). 

Af Charlotte Aagaard Knudsen

Oprettet d. 23. feb 2016