Ny database giver viden om kemikalier i Europa

Nu bliver det nemmere at finde information om de 120.000 kemikalier, der bruges i Europa.

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har lavet en ny database, som giver oplysninger om de 120.000 kemikalier, der bliver brugt i Europa.

Med databasen er det muligt at søge information på forskellige måder afhængigt af, hvor detaljeret viden man ønsker. Fx kan man nøjes med et kort resumé på et såkaldt ’infocard’. Her kan man finde ud af, hvor ofte kemikalierne bliver brugt, om de er farlige samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, man bør tage.

Men databasen giver også mulighed for at få mere viden om kemikalierne. Fx uddybet viden om de miljø- og sundhedsmæssige risici samt adgang til de rå data om kemikalierne.

Ifølge Keld Alstrup Jensen, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, er databasen et godt værktøj, når arbejdspladserne skal vurdere, hvor farlige kemikalierne er.

- Denne database er utrolig vigtige for at kunne støtte op om virksomhedernes vurderinger af eventuelle risici i deres arbejdsmiljø og med de produkter, de producerer eller udvikler. På den måde kan virksomhederne få hurtig information om ECHA’s samlede vurdering af farligheden af den kemi, de anvender eller planlægger at anvende i deres produkter. Det giver mulighed for at have et fælles udgangspunkt i risikovurderingen, siger han.

Ud over information om de 120.000 kemikalier indeholder databasen også oplysninger om:

  • Farer og sikker anvendelse for 14.000 kemikalier
  • 2 millioner sammenfatninger af undersøgelser om kemikalierne
  • Data om 168 kemikalier som er i høj risiko for at være skadelige
  • Data om 64 kemikalier som EU’s regler begrænser brugen af

 

Af Ida Marie Winge

Oprettet d. 2. feb 2016