Fleksibel arbejdstid gavner ældre arbejdstagere

En mere fleksibel planlægning af arbejdstiden kan give ældre medarbejdere et længere arbejdsliv, vurderer finsk forsker.

Bedre tilrettelagt skiftearbejde, mere deltidsarbejde og større indflydelse på egen arbejdstid kan være med til at holde ældre medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet.  Det vurderer Mikko Härmä, der er professor på det finske arbejdsmiljøinstitut, FIOH, og forsker i arbejdstid. Han var en af tre hovedtalere på en videnskabelig konference om skiftearbejde og arbejdstid, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, afholdt i Helsingør i juni.

Arbejdstiden har stor betydning

Medarbejdere med nogle år på bagen lider oftere af søvnløshed, er oftere morgenmennesker og har mere brug for at restituere sig efter arbejde end deres yngre kolleger. Natarbejde påvirker dem også på en anden måde. De sover fx kortere tid dagen efter natarbejde. Andre faktorer som fx mangelende indflydelse på egen arbejdstid og smerter i muskler og led øger risikoen for, at ældre medarbejdere får tildelt førtidspension og forlader arbejdsmarkedet før tid.

- Den måde, ældre medarbejderes arbejdstid bliver tilrettelagt på, kan derfor have stor betydning for, om de fortsætter med at arbejde eller går på pension, siger Mikko Härmä.

Tre måder at tilpasse arbejdstiden på

Mikko Härmä peger på tre ændringer i forhold til arbejdstid, der potentielt har en positiv effekt på ældre medarbejderes helbred og gøre det muligt for dem at blive længere på arbejdsmarkedet.

- Ældre medarbejdere har tilsyneladende færre gener af skiftearbejde, hvis det er et såkaldt hurtigt forlæns roterende skiftearbejde, hvor de fx arbejder dag, aften, nat, dag, aften, nat, fri, fri, end andre former for skiftearbejde. I et studie havde det også en positiv effekt på både søvnløshed, søvnlængde og smerter i muskler og led blandt ældre medarbejdere, siger Mikko Härmä.

Kortere arbejdstid, deltidsarbejde og delvise sygemeldinger har også en positiv effekt på ældre medarbejderes helbred. Færre timer på jobbet mindsker den fysiske arbejdsbyrde, og det kan gavne de ældre medarbejdere, der har fysiske udfordringer.

Professor Mikko Härmä, FIOHMikko Härmä peger på, at øget indflydelse på egen arbejdstid og mere fleksibel planlægning af arbejdstiden ser ud til at være en af de bedste måder til at understøtte ældre medarbejderes arbejdsevne og gøre arbejdslivet mere attraktivt for det stigende antal af ældre.

- Ældre medarbejdere har flere udfordringer i forhold til arbejdslivet end yngre medarbejdere - fx i forhold til nedslidning - så tilpasningen af arbejdstiden bør ske individuelt for den enkelte, slutter Mikko Härmä.

Læs mere om seniorer på arbejdspladsen

Af Kirsten Rydahl

Oprettet d. 29. jun 2015