Stærkt sammenhold i sjakket påvirker sikkerheden på landets byggepladser

Byggesjakkets stærke sammenhold kan betyde, at deres værdier ikke altid harmonerer med ledelsens værdier og de gældende sikkerhedsregler på arbejdspladsen. Det viser nye forskningsresultater, som bygger på interviews med tretten byggesjak på fem store byggepladser i Danmark.

Ansatte i bygge- og anlægsbranchen er i særlig risiko for at komme ud for en arbejdsulykke i forhold til ansatte i andre brancher. Alligevel er der ikke megen dokumentation for, hvad der skal til for at nedbringe antallet af ulykker på landets byggepladser. Netop byggepladser har særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed, da en byggeplads ofte kun findes i et begrænset tidsrum, mens byggeriet står på, og desuden er i konstant forandring i takt med, at byggeriet skrider frem og arbejdsgrupperne derfor løbende udskiftes. 

En gruppe forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Aarhus Universitet satte sig derfor for at undersøge, hvordan arbejdet er organiseret på en byggeplads, og hvilken rolle et byggesjaks værdier har for sikkerheden i forhold til værdierne i den virksomhed, de er ansat i, og i forhold til byggepladsledelsens værdier. Forskerne gennemførte en række interview med tretten jord- og betonarbejdersjak, både gruppevis og individuelt med i alt 53 personer på fem store byggepladser i Danmark.

Ledelsens sikkerhedsregler kan komme i anden række

Resultaterne af forskningsprojektet viser, at organiseringen af arbejdet på byggepladsen skaber et stærkt sammenhold indenfor sjakket, hvor sjakkets medlemmer føler sig mere forpligtet overfor sjakket og mindre overfor ledelsen på byggepladsen. Samtidigt er byggeledelsen ofte under pres med stramme tidsplaner og budgetter.  

Da arbejdet ofte foregår på akkord, og sjakket lægger stor vægt på at tjene så meget som muligt på deres arbejde, kan det stærke sammenhold få indflydelse på sikkerhedsadfærden, som dermed kommer i anden række. Det kan betyde, at der tages for let på nogle af de sikkerhedsopgaver og gældende sikkerhedsregler på arbejdspladsen for fx at leve op til akkorden. 

Ledelsen kan have en udfordring med at skabe fælles mål

- Når jord- og betonsjakkene flytter fra byggeplads til byggeplads, skifter de sommetider arbejdsgiver. For medlemmerne af sjakket er det vigtigste at tilpasse sig det stærke sammenhold og sjakkets værdier, så de kan blive i sjakket, når det flytter til den næste byggeplads. Derimod anser sjakket det som mindre vigtigt at sætte sig ind i og forpligte sig til de værdier, der hersker i virksomheden og på den nye byggeplads. Det kan give nogle udfordringer for ledelsen om at skabe et fælles mål for sikkerheden på byggepladsen, siger seniorforsker Pete Kines, NFA, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

Sikkerhedsinitiativer skal tage højde for sjakkets sammenhold

Fremtidige sikkerhedsinitiativer på store byggepladser bør derfor tage højde for det stærke sammenhold i sjakket, mener forskerne bag undersøgelsen. Det kunne fx være ved at integrere byggeledelsens og sjakkets værdier i organiseringen af arbejdet. Ledere af byggesjakkene bør tage hensyn til, hvordan sikkerheden kan blive en mere fremtrædende og værdifuld norm for det enkelte sjak. 

- Studiet giver nogle interessante perspektiver på, hvad det betyder at tilhøre en bestemt gruppe på arbejdspladsen, især med en blandet arbejdsstyrke. Det peger på, at hvis man ønsker at nedsætte risikoen for arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen, er der flere ting at have fokus på. Fx kan ledelse og medarbejdere organisere arbejdet, så det tilpasses forskellige værdier, sprog og kulturer og skabe et fælles mål for arbejdsmiljø og sikkerhed. Det kan blandt andet gøres ved at sørge for fælles mødefaciliteter, hvor ledere og byggesjak kan mødes på tværs, at have en positiv modtagekultur for nye medarbejdere, udarbejde forståelige instruktioner om sikkerhed, følge op på instruktionerne og lave effektive tilsyn med sikkerheden, siger seniorforsker Pete Kines, NFA.

 

Anbefalinger

Tag hensyn til forskellige værdier, sprog og kulturer på byggepladsen

Skab fælles mål for arbejdsmiljøet ved fx at sørge for: 

  • En positiv modtagekultur for nye medarbejdere
  • Fælles mødefaciliteter
  • Instruktioner i forhold til sikkerhed
  • Opfølgning på instruktioner
  • Effektive tilsyn med sikkerheden  

Af Hanna Sigga Madslund

Oprettet d. 15. dec 2015