Udvikling og afprøvning af virksomhedsrettet metode til arbejdsfastholdelse af patienter med lænderygbesvær

Denne undersøgelse viser, at fysisk aktivitet samt identifikation og reduktion af oplevede arbejdspladsbarrierer kan have en positiv effekt på lænderygpatienter.

Fundene i denne undersøgelse kunne pege på et skift i paradigmet med vægt på fremadrettet rådgivning om arbejde og fysisk aktivitet som en del af den afsluttende behandling for lænderygpatienter i sygehussektoren og speciallægepraksis.

(Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Poul Frost, Lone Donbæk Jensen, Birgitte Gonge, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Sygehus, Finn Hjort Madsen, Reumatologisk Afdeling, Århus Sygehus, Berit Schiøttz-Christensen, Århus Reumatologiklinik og Thomas Maribo, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Århus Sygehus. Sanne Angel, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Niels Buus, Institut for Sundheds-tjenesteforskning)

Læs hele rapporten her

Oprettet d. 9. feb 2011

Sidst opdateret d. 19. jan 2016