Det grænseløse arbejde kræver struktur

Det grænseløse arbejde skaber nye tidskonflikter og dilemmaer i arbejdslivet. En måde arbejdspladserne kan håndtere disse nye vilkår på, er ved at skabe fælles rytmer i arbejdet, som skaber en struktur i de grænseløse vilkår. Det viser et forskningsprojekt.

Tidsmiljøet påvirkes af det grænseløse arbejde

Hvordan hænger tid og psykisk arbejdsmiljø sammen i samtidens grænseløse arbejde? Det har været omdrejningspunktet i forskningsprojektet ’Tidsmiljøet i grænseløst arbejde’, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

I forskningsprojektet deltog seks forskellige arbejdspladser, der ønskede at gøre en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at arbejde med tidsmiljøet.

 - I de virksomheder vi var ude i, gav det ikke mening blot at se på tid ved at registrere timer og minutter, fortæller Annette Kamp fra RUC, som er en af forskerne bag projektet.

Svært at få tidspuslespil til at gå op

Hun peger på, at det moderne grænseløse arbejde kræver en anden tidsforståelse, som inkluderer de kvalitative aspekter af tiden, der er knyttet til arbejdsopgaverne, såsom krav til intensitet, sekvens, samtidighed etc. Dermed får man et bedre indblik i betingelserne for at få tidspuslespillet til at gå op. Problemer som omtales som tidsnød er ofte, at det er svært at finde de rette kvaliteter af tid. 

- Vi har i projektet blandt andet talt om hurtig tid og langsom tid. Den hurtige tid er der, hvor man hele tiden er på og klar til at respondere, mens den langsomme tid er der, hvor der er plads til fordybelse. Og det er især den sidste form for tid, som medarbejderne sukker efter, fortæller Annette Kamp.

Det grænseløse arbejde er individuelt

 - Et af problemerne er normen om, at vi altid skal være tilgængelige. Samtidig med at det – når man er selvledende – er meget op til den enkelte at afgøre, hvor hurtigt man skal svare på henvendelser og sætte grænser for, hvornår man er på arbejde og hvornår man har fri, siger hun. 

 - Det skaber en fragmentering af tiden, og gør det svært at koordinere arbejdet. På mange måder er det grænseløse arbejde jo kendetegnet ved at være meget individuelt, men det kræver alligevel koordination. Det glemmer man ofte, og det fører til dårlige tidsmiljøer.

Skab fælles rytmer

En af løsningerne kan være at blive mere opmærksom på de fælles rytmer. For eksempel ved at man holder fælles pauser og skaber fælles rutiner, vaner, pauser, normer og tilbagevendende kollegamøder.

 - Hvis det er en arbejdsplads, hvor man arbejder hjemme kan man for eksempel aftale, at man gør det en bestemt dag om ugen så man prøver at være til stede samtidig, siger Annette Kamp.

Forudsigelighed ved at arbejde forud

En anden strategi er at skabe mere forudsigelighed ved at arbejde forud.

På det konferencecenter, der deltog i undersøgelsen, så vi at man arbejdede med at skabe rum for det uforudsigelige ved at dække morgenbordet om aftenen og benytte sig af halvfabrikata i køkkenet. På den måde kunne man hele tiden være et skridt foran, fortæller Annette Kamp

Læs hele rapporten om tidsmiljøet i grænseløst arbejde her.

 

Om projektet 

 

Projektet er gennemført i perioden 1. Januar 2008 til 1. April 2012 i et samarbejde mellem Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv, Roskilde Universitet

 

Roskilde Universitet

  • Professor, Helge Hvid
  • Lektor, Annette Kamp
  • Lektor, Henrik Lund

 

Det Nationale Center for forskning i Velfærd

  • Seniorforsker, Helle Holt

 

Af Charlotte Aagaard Knudsen

Oprettet d. 26. sep 2012

Sidst opdateret d. 2. jul 2018