Nanopartikler er mest farlige i fri form

Nanomaterialer i plastindustrien er primært farlige, når de findes i fri form. Derfor gælder det om at indkapsle nanomaterialerne tidligt i fremstillingsprocessen, viser ny forskning.

Nanomaterialer bruges i stigende grad og i mange varianter i plastindustrien. Nogle af dem kan skade helbredet, hvis man bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet. Nanomaterialerne er dog mest skadelige først i processen, hvor partiklerne endnu ikke er bundet i  de plastmaterialer de tilsættes.

Det viser Nanoplast-projektet, der er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

- Man skal være opmærksom de steder i processen, hvor man håndterer de rene ubundne nanomaterialer direkte. Vores undersøgelser viser, at når nanomaterialerne først er bundet i plasten, ser der ikke længere ud til at være risiko for, at de afgives  til arbejdsmiljøet under fremstillingsprocessen, siger seniorforsker Per Axel Clausen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har været projektleder for Nanoplastprojektet.

Lange stive nanorør kan måske give kræft

Nanoplastprojektet har desuden vist, at hvert eneste nanomateriale er en unik kemisk forbindelse som hver især må undersøges for deres eventuelle helbredsskadelige effekt. Men det ser ud til at indånding af organoler kun har korttidseffekt ved udsættelse for små doser, men kan være skadeligt i store doser.

Nogle af de lange og stive kulstofnanorør ser til gengæld ud til at være skyld i betændelse og celleskader på en måde, der minder om asbest.

- Kroppens forsvarssystem kan ikke håndtere de lange og stive nanorør, og det kan muligvis blive starten til kræft, siger Per Axel Clausen.

Formen har en betydning

Resultaterne tyder på altså på, at det ikke er kulstofnanomaterialet i sig selv, der udløser betændelsesprocessen, men derimod materialets form. Det er de lange nålelignende kulstofnanorør, der har samme egenskaber som asbest.

 - Den viden kan bruges til at udvælge de nanomaterialer, der er mindst farlige i den fremtidige industrielle anvendelse. Hvis man har mulighed for at vælge, bør man derfor vælge de korte nanorør. Ligesom man bør stræbe efter at arbejde i lukkede systemer, siger Per Axel Clausen.

Om kulstofnanorør

Kulstofnanorør spås en meget stor fremtid som fibre i plastmaterialer på linje med glas i glasfiber. Fordelen ved kulstofnanorør er, at de er mange gange stærkere og lettere end glasfibre. Desuden kan kulturstofnanorør anvendes i elektronik, elektrisk ledende garn eller ekstremt stærke tekstiler.

Læs rapporten her

 

Om Nanoplastprojektet


Projektet har haft til formål at karakterisere de giftige egenskaber ved de nanoteknologiske materialer, der sandsynligvis vil blive brugt i den stor udstrækning i den fremtidige produktion af plastprodukter.

Projektet omfatter 3 delprojekter:

  • Delprojekt 1: Toksikologisk relevante fysisk-kemiske egenskaber af nanoteknologiske materialer til brug i plastprodukter
  • Delprojekt 2: Karakterisering af toksiske egenskaber ved nanoteknologiske materialer til brug i plastprodukter
  • Delprojekt 3: Vurdering af eksponeringsrisici for nanoteknologiske materialer i plastindustrien - Eksponeringsscenarier udført ved testproduktioner i laboratoriet

Læs mere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside


 

 

 

Oprettet d. 15. jun 2012

Sidst opdateret d. 2. jul 2018