Nyt koncept for forandringsprocesser skaber bedre arbejdsmiljø

Med projektet om Intervention i teknologiske og organisatoriske forandringer i tre sektorer: Workspace Design viser Ole Broberg et al., at det er muligt at gennemføre større teknologiske eller organisatoriske forandringer i en virksomhed, uden at det går ud over arbejdsmiljøet.

Det samlede koncept for forandringsprocesserne kalder forfatterne Workspace Design, og det involverer en høj grad af brugerinddragelse i designet af en ny arbejdsproces eller overordnet struktur. Konceptet lægger ligeledes op til, at processen med at designe den nye arbejdsplads eller indrette den nye organisation kan overdrages til andre end workspace designere.

Læs hele rapporten her

Projektets formål

Målet er at udvikle og afprøve fremgangsmåder og værktøjer, der kan fremme en bevidst ”iscenesættelse” af den proces, der fører frem til nye eller ændrede arbejdspladser. Dansk arbejdsmiljøforskning kan på dette område finde ny inspiration, dels i en designorienteret tilgang til arbejdspladsskabelse dels i en brugerinvolverende.

Projektets resultater

Projektet viser, at involvering af brugere/medarbejdere i designprocesser kan medvirke til at mindske gabet mellem designeres forestilling om brugen af nyt produktionsudstyr, nye faciliteter og en ny organisering (scripts) og så brugernes faktiske tilegnelse af dette (domesticering). Ved hjælp af faciliterede workshops og under brug af grænseobjekter som designspil og brugsscenarier er det muligt at etablere midlertidige læringsrum, hvor designere og brugere kan mødes og dele viden og erfaringer fra deres forskellige verdener.

Projektets praktiske relevans og anvendelighed

Målgruppen er arbejdsmiljøprofessionelle, arbejdsmiljørådgivere, sikkerhedsorganisation, ingeniører, arkitekter, ledelse og HR-konsulenter. Projektets resultater er omsat til et Workspace Design-koncept, som indeholder anvisninger, metoder og rollebeskrivelser til at gennemføre design af sunde og effektive arbejdspladser i forbindelse med forandringsprocesser. Projektet viser desuden overraskende gode resultater med at overføre rollen som arbejdspladsiscenesætter eller workspace designer fra forskerne til praktikere som arbejdsmiljøprofessionelle og projektledere.

Projektets nyhedsværdi

Der er udviklet ny viden om, under hvilke omstændigheder og med hvilke metoder det er muligt at designe både sunde og effektive arbejdspladser i forbindelse med forandringer på arbejdspladser. Den ny viden åbner mulighed for og giver anvisninger til, hvordan arbejdsmiljøprofessionelle og deres organisationer kan udvikle og udbyde helt nye rådgivningsydelser i forbindelse med forandringsprocesser på arbejdspladser. På virksomhedsniveau giver den ny viden grundlag for at anvende nye metoder til inddragelse af medarbejdere og sikkerhedsorganisation i teknologiske og organisatoriske forandringer.

Projektdeltagere

  • Ole Broberg, DTU, Institut for Produktion og Ledelse
  • Vibeke Andersen, DTU
  • Rikke Seim, DTU
  • Peter Hasle, DTU
  • Per Langaa Jensen, DTU
  • Thomas Binder, Danmarks Designskole, Center for Designforskning
  • Karina Mose, Center for Designforskning
  • Danielle Jørgensen, Center for Designforskning
  • Palle Banke, Teknologisk Institut
  • Eva-Carina Nørskov, Teknologisk Institut

 

Oprettet d. 21. jul 2010

Sidst opdateret d. 2. jul 2018