Social ansvarlighed i mindre virksomheder styrker arbejdsmiljøet

Frivilligheden og den individuelle tilpasning ved CSR-begrebet tiltaler mange mindre virksomheder, og kan bruges til at forbedre arbejdsmiljøindsatsen.

Mange mindre virksomheder har svært ved at leve op til de mange reguleringer og krav om arbejdsmiljø fra lovgiverne, og kravene opfattes også ofte som utidig indblanding og ekstra byrder fra samfundet.  

Men et forskningsprojekt fra CBS og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at især de ’bløde’ områder af arbejdsmiljøet med fordel kan styrkes ved hjælp af CSR-begrebet. CSR betyder corporate social responsibility, men bliver i daglig tale oftest omtalt som ”virksomhedens sociale ansvar”. 

Mange af de mindre virksomheder kan nemlig se en fordel i at gøre en indsats på det sociale område. Enten for at sikre en forankring i lokalområdet, holde på sine medarbejdere eller for at sikre sig glade medarbejdere, der især i servicevirksomheder typisk også giver gladere kunder.  Enkelte virksomheder bruger også CSR, fordi det er et krav fra deres kunder.

Projektets formål

Formålet med projektet har  været at belyse, i hvilken udstrækning CSR kan bruges som et redskab til at styrke arbejdsmiljøindsatsen i små virksomheder. CSR er en bred betegnelse for virksomhedsførelse, der fokuserer på virksomhedens rolle i samfundet.  

Grundtanken er, at virksomheder, som arbejder med CSR, foretager deres prioriteringer med tanke på hvordan virksomhedens arbejde påvirker forskellige dele af samfundet – for eksempel påvirkning af miljø eller sociale forhold.  

Projektet tager udgangspunkt i, at dette ansvar bl.a. indbefatter et ansvar for virksomhedens medarbejdere og dermed også berører arbejdsmiljø.

Projektets resultater

I projektet gennemførte man interviews i 21 mindre virksomheder samt med en række interessenter på området. Blandt de små virksomheder er der stor interesse for det frivillige og strategiske initiativ som kendetegner CSR, og de sætter netop medarbejdere og arbejdsmiljøet i centrum for den slags initiativer. De små virksomheders arbejde med CSR er sjældent strategisk funderet, men beror nærmere på sammenfald mellem tilstedeværelsen af en ildsjæl i den lille virksomhed og/eller akutte behov for at tage sig af medarbejdere fx i forbindelse med sygdom.

 • De ”bløde” områder af arbejdsmiljøet er mere egnede til CSR-initiativer end de allerede regulerede ”røg, støj og møg”-områder.

 • Frivillighedselementet i CSR begrebet skaber motivation hos de små virksomheder, fordi det lægger mere vægt på den enkelte virksomheds særlige kontekst og ressourcer end traditionel arbejdsmiljøregulering.
 • De store virksomheder, der deltog i undersøgelsen, stiller konkrete arbejdsmiljørelevante krav til deres leverandører. Det er svært at vurdere, hvilken virkning disse krav har på leverandørerne, da de store virksomheder har svært ved at tjekke om kravene overholdes.
 • Det er almindeligt blandt virksomhederne i undersøgelsen, at opfatte medarbejderfastholdelse som en central del af virksomhedens sociale ansvar.
 • Der var meget stor forskel på, hvor stor relevans de små virksomheder så i begreberne, trods dét at de deltagende virksomheder er udvalgt efter at have haft berøring med aktiviteter i relation til CSR.
 • Glade medarbejdere giver mere tilfredse kunder. Det spiller ind i hotel- og restaurationsbranchen. Andre steder fandt man en etisk begrundet skepsis over for koblingen mellem socialt ansvar og øget profit.
 • Samfundsplacering var dog centralt for alle virksomheder i relation til lokalområdet, hvor de ofte var afhængige af både kunder og arbejdskraft.
 • Etiske grunde til CSR-aktiviteter var meget vigtige for projektets informanter.
 • Et begreb som risikostyring var ikke centralt for de små virksomheder, måske fordi branding og kommunikation ikke var så centralt i de små virksomheder, projektet besøgte.

Når CSR-initiativer sættes i gang i de små virksomheder, er det resultatet af et samspil mellem interne faktorer (især tilstedeværelsen af en ildsjæl), akutte behov og eksterne interessenter. Derfor har CSR i de små virksomheder mere præg af at være ad hoc-løsninger på akutte problemstillinger end af at være resultater af strategisk planlægning.

Læs hele rapporten om CSR og arbejdsmiljø i små virksomheder her

Projektets praktiske relevans

Projektet har til formål at inspirere virksomheder, arbejdsmarkedets parter og myndigheder med hensyn til, hvordan CSR kan påvirke arbejdsmiljøet i mindre virksomheder. Projektet vil også kunne bruges til at danne grundlag for mere dybtgående studier af CSR-engagementets betydning for forbedringer af arbejdsmiljøet i mindre virksomheder.

Projektets nyhedsværdi

Der har ikke tidligere været foretaget undersøgelser af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og CSR i mindre virksomheder i en dansk kontekst, eller hvordan arbejdsmiljø gennem CSR kan kobles til virksomhedens strategiske udvikling og konkurrenceevne. Derfor betragtes undersøgelsen som et pilotprojekt som åbner for forståelse af potentialer og perspektiver i CSR som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen.

Holdet bag projektet ser et stort potentiale i CSR-begrebet som kan bruges til at udvikle arbejdsmiljøindsatsen på en række områder og udvikle ledelsen i de små og mellemstore virksomheder.

Deltagere i projektet

 • Dorte Boesby, Ph.d.-studerende, Cand.scient.soc., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Anne K. Roepstorff, adjunkt, Ph.d., Cand.mag., CBS Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School
 • Lise Granerud, forsker, Ph.d., Cand.scient.adm., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Oprettet d. 7. feb 2011

Sidst opdateret d. 2. jul 2018