Vold på jobbet Vold
 

Vold på arbejdspladsen

Vold er et alvorligt problem. Vold er aldrig kun den enkeltes problem. Hvis vold skal forebygges eller håndteres bør det være en fælles opgave på arbejdspladsen. Den bedste effekt opnås, når der sættes ind med flere tiltag på én gang.

Definition på vold

Vold opdeles i fysisk og psykisk vold ifølge Arbejdstilsynets vejledning D. 4.3 'Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse’.

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx: overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.

Psykisk vold er trusler om vold og anden krænkende adfærd, fx: trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler, der vedrører medarbejdernes familie eller venner eller trusler, der vedrører medarbejdernes ejendele.

Europa Kommissionen har vedtaget følgende definition af vold:

Situationer, hvor en person bliver udskældt/nedrakket, truet eller overfaldet i forbindelse med arbejdets udførelse, hvor udskældningen/nedrakningen, truslen eller overfaldet indeholder eksplicit eller implicit angreb på den enkeltes sikkerhed, trivsel eller helbred.
Arbejdspladser, som oplever vold, bør have en fælles forståelse af, hvad vold er for dem.

Arbejdstilsynets eksempler på fysisk og psykisk vold samt Europa Kommissionens definition kan bruges som udgangspunkt for at definere, hvad arbejdspladsen forstår ved vold

Årsager til vold på arbejdspladsen

Risikoen for at blive udsat for vold i forbindelse med arbejdet hænger som regel sammen med den arbejdsfunktion, man har. Jobgrupper, der arbejder med andre mennesker, er oftere udsat for vold og trusler end andre jobgrupper.

Der er tre typer arbejdsfunktioner, der er særligt udsat: 

  • Medarbejdere, der udfører en kontrol- eller magtfunktion.
  • Medarbejdere, der kommer i kontakt med potentielt udadreagerende personer.
  • Medarbejdere, der administrerer eftertragtede værdier, fx penge eller medicin.

Læs mere om hvilke jobgrupper der er mere udsat for vold og trusler om vold i 'Arbejdsmiljø og helbred' (Det Nationale Institut for Arbejdsmiljø, 2012)

Følger af vold på arbejdspladsen

Vold kan medføre alvorlige helbredsproblemer for den enkelte men kan også få konsekvenser for hele arbejdspladsen. Personer, der overværer voldelige episoder, kan blive lige så belastet som den, det går ud over.

Kampagne mod vold

Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på vold på arbejdspladsen, som et undertema til kampagnen Fra stress til trivsel. Derfor har vi lanceret et nyt kampagnesite 'Forebyg vold på jobbet'.

 Forebyg vold

 På kampagnesitet 'Forebyg vold på jobbet' kan du finde: 


Forskning
Mere forskning >

Værktøjer

Flere værktøjer >

Love og regler

Flere love og regler >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >
 
 
Publikationer
Publikationer om vold
Publikationer
Arbejdsmiljøbutikken har over 30 publikationer om vold.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral