Sygefravær Sygefravær
 

Sygefravær

Sygefravær har store omkostninger for samfundet og den enkelte medarbejder. Ny forskning anbefaler, at man flytter fokus fra sygdom til fokus på arbejdsevne.

150.000 sygemeldte hver dag

Hver dag er 150.000 mennesker eller fem procent af arbejdsstyrken hjemme fra arbejde, fordi de er syge.
 
De fleste sygemeldte er tilbage igen på jobbet efter få dage. Det er helt naturligt og acceptabelt at have kortere perioder med sygefravær indimellem. Problemet er det langvarige sygefravær. Når man er syg i længere tid, er risikoen for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og ende på for eksempel førtidspension stor.

Stor risiko for udstødning

Næsten hver femte medarbejder, der har været sygemeldt et år, ender på førtidspension. Mange langvarigt syge har derfor ikke kun deres helbred at bekymre sig om. Sociale og økonomiske problemer opstår også ofte i kølvandet på en længerevarende sygemelding.

Mange langvarigt syge er usikre på, hvordan de bedst muligt kan komme ud af den vanskelige situation, så de fortsat kan leve et værdigt og meningsfuldt liv og være en integreret del af samfundet og arbejdsmarkedet.

37 milliarder kroner om året

Samfundsøkonomisk er sygefraværet også en stor belastning. De samlede udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom er cirka 37 milliarder kroner om året. Oveni skal lægges udgifter i sundhedssektoren og værdien af det arbejde, som ikke bliver lavet, fordi medarbejderen er syg. 

Kilde: Analyse af sygefraværet, Beskæftigelsesministeriet 2008

 

Dialog skal hjælpe langtidssyge

I maj 2009 vedtog Folketinget en ny lov om sygefravær, der hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet.
 
Den nye lov udspringer af trepartsaftalen om sygefravær, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i efteråret 2008.

Kilde: Aftale om sygefravær 2008

 

Forskning
Mere forskning >

Love og regler

Flere love og regler >

Værktøjer

Flere værktøjer >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >
 
 
Tilbage på arbejdsmarkedet efter stress
Se web-tv
Hør om sygeplejerske Mette Hammergart tilbagevenden til arbejdet efter stress.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Blog om mobning
Få gode råd til, hvad man kan gøre, når man som kollega er vidne til mobning på arbejdspladsen.
Blog
 
se hvad andre gør
I specialbørnehaven Birken har man et særligt program, hvor alle nyansatte får en mentor.
Birken
 
Kalender
Find information om konferencer, gå hjem-møder og andre arrangementer om arbejdsmiljø.
Kalender
 
 
forskning
Nye roller og mere tværfagligt samarbejde stiller nye krav i hjemmeplejen, viser forskning.
sosu
 
Deltag i dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, når en kollega benytter sig af rusmidler for at præstere bedre på jobbet?
Månedens dilemma
 
Test din viden
Har du styr på reglerne omkring arbejdsmiljø-organisationen. Test din viden og find vej til svarene.
Test din viden
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral