Sundhedsfremme Sundhedsfremme
 

Sundhed på arbejdspladsen

Livsstil og arbejdsmiljø påvirker uundgåeligt hinanden. En indsats der integrerer sundhedsfremme, arbejdsmiljø og arbejdets organisering er derfor den mest effektive.

Ny interesse for medarbejdernes livsstil

Det er ikke nyt, at virksomheder interesserer sig for medarbejdernes helbred. Men interessen har primært handlet om arbejdets og arbejdsmiljøets påvirkning af medarbejderne. Ligesom området har været og er reguleret af Arbejdsmiljøloven.

Det er til gengæld relativt nyt, at virksomhederne interesser sig for medarbejdernes livsstil og dermed for mere end det, der foregår på arbejdspladsen. Traditionelt har forebyggelse og sundhedsfremme været en sag for privatlivet og det offentlige sundhedsvæsen, som har sin egen lovgivning.

På arbejdspladserne har arbejdsmiljøet traditionelt haft sin egen organisation, mens aktiviteter til fremme af en sund livsstil har hørt under HR eller personaleafdelingen på linje med sociale aktiviteter.  

Arbejdsliv og privatliv hænger sammen

For den enkelte hænger arbejdsliv og privatliv sammen, og livsstil og arbejdsmiljø påvirker uundgåeligt hinanden. Når vi går på arbejde, medbringer vi, hvad vi har af fysisk og psykisk styrke og svaghed, sundhedsadfærd, overbevisninger, erfaringer, værdier, normer, forventninger.

Den integrerede indsats

Det er den tankegang, der ligger bag Luxembourgdeklarationen, som en række EU-lande vedtog allerede i 1997. Her defineres den integrerede indsats:

”Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning”. Luxembourgdeklarationen peger på, at sundhedsfremme på arbejdspladsen skal kombinere

  • forbedret arbejdsorganisering og arbejdsmiljø. 
  • støtte til arbejdstagernes personlige udvikling.
  • fremme af arbejdstagernes aktive medvirken.

Luxembourgdeklarationen

Individiel livsstil og arbejdets organisering
Både individuel livsstil, arbejdsmiljø og arbejdets organisering skal inddrages hvis programmer for sundhedsfremme på arbejdspladsen skal virke. Det viser erfaringer fra arbejdspladser i udlandet.

Arbejdspladsen - en arena for forebyggelse 
Arbejdspladsen er en naturlig og vigtig arena i den samlede forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Det konkluderer Forebyggelseskommission i sin rapport blandt andet fordi:

  • De fleste voksne tilbringer mange timer på arbejdspladsen.
  • Der ofte er effektive kommunikationskanaler på  arbejdspladsen. 
  • Kolleger støtter hinanden. 
  • Det er muligt at nå målgrupper, som det er svært at nå med kampagner og anden oplysning.
  • På nogle arbejdspladser bliver medarbejderne udsat for fysiske og psykiske krav, som øger deres risiko for smerter og sygefravær. Fx kan de udsættes for fysiske krav, som overstiger deres kondition og fysiske kapacitet.
Forskning og rapporter
Mere forskning >

Love og regler

Værktøjer

Flere værktøjer >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >
 
 
 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral