Sundhedsfremme Sundhedsfremme
 

Sundhed på arbejdspladsen

Livsstil og arbejdsmiljø påvirker uundgåeligt hinanden. En indsats der integrerer sundhedsfremme, arbejdsmiljø og arbejdets organisering er derfor den mest effektive.

Ny interesse for medarbejdernes livsstil

Det er ikke nyt, at virksomheder interesserer sig for medarbejdernes helbred. Men interessen har primært handlet om arbejdets og arbejdsmiljøets påvirkning af medarbejderne. Ligesom området har været og er reguleret af Arbejdsmiljøloven.

Det er til gengæld relativt nyt, at virksomhederne interesser sig for medarbejdernes livsstil og dermed for mere end det, der foregår på arbejdspladsen. Traditionelt har forebyggelse og sundhedsfremme været en sag for privatlivet og det offentlige sundhedsvæsen, som har sin egen lovgivning.

På arbejdspladserne har arbejdsmiljøet traditionelt haft sin egen organisation, mens aktiviteter til fremme af en sund livsstil har hørt under HR eller personaleafdelingen på linje med sociale aktiviteter.  

Arbejdsliv og privatliv hænger sammen

For den enkelte hænger arbejdsliv og privatliv sammen, og livsstil og arbejdsmiljø påvirker uundgåeligt hinanden. Når vi går på arbejde, medbringer vi, hvad vi har af fysisk og psykisk styrke og svaghed, sundhedsadfærd, overbevisninger, erfaringer, værdier, normer, forventninger.

Den integrerede indsats

Det er den tankegang, der ligger bag Luxembourgdeklarationen, som en række EU-lande vedtog allerede i 1997. Her defineres den integrerede indsats:

”Sundhedsfremme på arbejdspladsen er den kombinerede effekt af arbejdsgiveres, arbejdstageres og samfundets samlede indsats for at forbedre sundhed og velbefindende hos den arbejdende befolkning”. Luxembourgdeklarationen peger på, at sundhedsfremme på arbejdspladsen skal kombinere

 • forbedret arbejdsorganisering og arbejdsmiljø. 
 • støtte til arbejdstagernes personlige udvikling.
 • fremme af arbejdstagernes aktive medvirken.

Luxembourgdeklarationen

Individiel livsstil og arbejdets organisering
Både individuel livsstil, arbejdsmiljø og arbejdets organisering skal inddrages hvis programmer for sundhedsfremme på arbejdspladsen skal virke. Det viser erfaringer fra arbejdspladser i udlandet.

Arbejdspladsen - en arena for forebyggelse 
Arbejdspladsen er en naturlig og vigtig arena i den samlede forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Det konkluderer Forebyggelseskommission i sin rapport blandt andet fordi:

 • De fleste voksne tilbringer mange timer på arbejdspladsen.
 • Der ofte er effektive kommunikationskanaler på  arbejdspladsen. 
 • Kolleger støtter hinanden. 
 • Det er muligt at nå målgrupper, som det er svært at nå med kampagner og anden oplysning.
 • På nogle arbejdspladser bliver medarbejderne udsat for fysiske og psykiske krav, som øger deres risiko for smerter og sygefravær. Fx kan de udsættes for fysiske krav, som overstiger deres kondition og fysiske kapacitet.
Forskning og rapporter
Mere forskning >

Love og regler

 • Luxembourg-deklarationen
  En fælles europæisk ramme for arbejdet med sundhedsfremme på arbejdspladserne i Europa, der blev udformet i 1997.

Værktøjer

Flere værktøjer >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >
 
 
 

Nyheder om arbejdsmiljø

 • Flere anmelder psykiske erhvervssygdomme
  20. apr. 2015
  Der er sket en stigning i antallet af anmeldte erhvervssygdomme. Det er psykiske sygdomme og gener som stress, der bliver anmeldt flere af, viser nye …
 • Flere høreskader trods stor indsats
  20. apr. 2015
  Der er sket en stigning på over 60 procent i antallet af anmeldte høresygdomme på syv år, viser nye tal fra Arbejdsskadestyrelsen.
 • Kun hver tiende tilfreds med jobbets it
  20. apr. 2015
  Blot en ud af ti mener, at it-systemet på deres arbejde fungerer, som det skal, viser svensk undersøgelse.
 • Nyt værktøj til nedrivningsbranchen
  20. apr. 2015
  Inden man påbegynder nedrivning af en bygning, kan det være nyttigt at få et indblik i hvilke miljøskadelige stoffer, den måtte indeholde. En ny rappo…
 
Se hvad andre gør
Antallet af sygedage er halveret efter man har fundet frem til, hvad der engagerer.
Foto Thomas Tolstrup
 
mitarbejdsmiljø.dk
Tegn et prøveabonnement og få en måneds fri adgang til Mit Arbejdsmiljø.
Mit Arbejdsmiljø
 
Kalender
Find information om konferencer, gå hjem-møder og andre arrangementer om arbejdsmiljø.
Kalender
 
 
forskning
Nye roller og mere tværfagligt samarbejde stiller nye krav i hjemmeplejen, viser forskning.
sosu
 
Deltag i dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis din arbejdsplads potentielt godt kunne være et terrormål?
Månedens dilemma
 
Test din viden
Har du styr på reglerne omkring arbejdsmiljø-organisationen. Test din viden og find vej til svarene.
Test din viden
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral