Støj Støj
 

Konsekvenser af støj

 
Høreskade som følge af støj er den mest almindelige uhelbredelige erhvervssygdom ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Høreskader er almindelige
Hvert år anmeldes over 1500 høreskader til Arbejdstilsynet, men det tal er sandsynligvis kun toppen af isbjerget. Mange tilfælde af tinnitus og andre høreskader bliver aldrig anmeldt som arbejdsskader, selvom de måske skyldes støj på arbejdspladsen.

Kraftig støj
Hvis man bliver udsat for lydtryk over en vis styrke kan det give midlertige høretab og i værste fald permanente tab af hørelsen, tinnitus og alvorlig lydoverfølsomhed. I arbejdsmiljølovgivningen er grænsen sat ved 85 decibel (dbA).

Hvis man lider af tinnitus kan det give problemer med at koncentrere sig, depressioner eller søvnbesvær. Personer med tinnitus bliver også lettere påvirket af stress.
Der er desuden påvist en sammenhæng mellem kraftig støj og udvikling af stress, hjertekarsygdomme og muligvis også fosterskader.

Høretab kan isolere
Hvis skaden er sket, og høretabet er permanent, kan det give alvorlige problemer. Høretab gør det umuligt for den ramte at passe en lang række forskellige jobs, men også dagliglivet kan blive hårdt ramt. Den manglende hørelse kan gøre det umuligt at føre en normal samtale, simpelthen fordi man ikke længere kan forstå, hvad andre siger.
Det kan føre til alvorlig social isolation, også fordi normalthørende kan have vanskeligt ved at forstå, hvor alvorlige høreskaderne er for de ramte. 

I cirka hvert tredje tilfælde af varig hørenedsættelse følger en tinnituslidelse og øresusen oven i den mistede hørelse. Både tinnitus og øresusen er meget plagsomme og anstrengende lidelser.
 
Høretab kan have flere årsager
De fleste høreskader skyldes kun støj. Men flere kemiske stoffer, rygning og passiv rygning kan have indflydelse på hørelsen, hvis de kombineres med støj.
Jo mere støj man udsættes for, jo mere alvorlig høreskade får man. Store mængder støj og såkaldt impulsstøj som for eksempel eksplosioner og pistolskud giver højst sandsynligt fysiske skader inde i selve øret. Impulsstøjen er mere skadelig end ensartet og konstant støj. 

’Glasører ’ og kønsforskel
Ikke alle er lige følsomme over for støj. Nogle har en meget stærk hørelse, der tåler meget støj, mens andre er mere sårbare. De mere sårbare ører kaldes populært for ’glasører’.

Der er også forskel kønnene imellem. Blandt mænd mellem 50 og 59 år har hver fjerde dårlig hørelse, det gælder kun for 14 procent af kvinderne i samme aldersgruppe.

Tinnitus er også mere almindeligt blandt mænd end blandt kvinder. I samme aldersgruppe har 12 procent af mændene tinnitus, mens kun 8 procent af kvinderne har det.

Forskellen er dog ikke nødvendigvis fysisk bestemt, men kan være forårsaget af, at mænd oftere arbejder i støjende erhverv.

Sidst opdateret d. 30. maj 2011
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Hjernen kan ikke følge med
Se filmen
Støj er lyd, der ikke giver mening. Og det stresser hjernen. Hør hjerneforsker Troels W. Kjærs forklaring på, hvad støj gør ved os.
 
Støj
Oplever du støj på din arbejdsplads?

 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Uddannelse
Få inspiration til den supplerende efteruddannelse for arbejdsmiljø-organisationen i et nyt katalog.
Undervisning
 
mitarbejdsmiljø.dk
Tegn et prøveabonnement og få en måneds fri adgang til Mit Arbejdsmiljø.
Mit Arbejdsmiljø
 
Kalender
Find information om konferencer, gå hjem-møder og andre arrangementer om arbejdsmiljø.
Kalender
 
 
AM: 2015
Læs artikler fra Danmarks største konference om arbejdsmiljø.
 
Ny forskning
Find omtaler af forskningsprojekter, der handler om arbejdsmiljø.
Foto Istock
 
Følg os på Linked In
Bliv opdateret på nyheder, arrangementer og ledige stillinger.
Foto: LinkedIn
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral