Social_lapital Social kapital
 

Virksomhedens sociale kapital

Det er ikke kun mennesker, der skaber værdi i virksomhederne. Det er i lige så høj grad samspillet mellem mennesker. Man taler derfor om virksomhedens sociale kapital. Virksomheder med høj social kapital har typisk et bedre arbejdsmiljø, bedre konkurrenceevne og højere kvalitet.

Hvad er social kapital?

Social kapital handler om, at vi opnår nogle fordele ved at samarbejde, som man ikke kan opnå ved at arbejde hver for sig. I den enkelte virksomhed dækker begrebet over en kombina­tion af:

  • Tillid
  • Retfærdighed
  • Samarbejdsevner 

For eksempel at vi har tillid til hinanden, kan samarbejde og er villige til at trække på hinandens kompetencer. En høj social kapital i et samfund eller i en virksomhed betyder, at vi faktisk kan og gerne vil samarbejde med hinanden.

Virksomheder med høj social kapital undgår mange små og store konflikter og de problemer og omkostninger, de fører med sig. Og der er langt mindre behov for direkte ledelse, fordi medarbejderne udnytter deres kompetencer og påtager sig deres del af ansvaret for, at arbejdet udføres i dagligdagen.

Samarbejdsevnerne skal udvikles

Hvis ledere og medarbejdere skal samarbejde succesfuldt i dagligdagen er det først og fremmest vigtigt, at man har fokus på at udvikle evnen til at samarbejde og at man har tillid til hinanden. Derudover er det vigtigt, at medarbejderne oplever at blive behandlet retfærdigt, så de også har viljen til at samarbejde.

Hvis de danske virksomheder skal forbedre den sociale kapital yderligere kræver det, at både ledelsen og medarbejderne vil være med i processen og er villige til at påtage sig nye roller. Lederne være bedre til at udnytte medarbejdernes kompetencer og turde give mere ansvar fra sig, mens tillidsrepræsentanter og medarbejdere skal tage bolden op og påtage sig mere ansvar.

Udvikling af virksomhedens sociale kapital

Virksomhederne kan gøre flere forskellige ting for at understøtte den sociale kapital. Nøgleord er en troværdig ledelse, retfærdige processer og træning i samarbejde.

Forskellige former for social kapital

Der er tre typer af social kapital med hver sit formål i virksomheden:

  • Sammenholdende: Tillid, retfærdighed og kompetencer der understøtter samarbejde inden for en gruppe eller afdeling (Bonding). 
  • Brobyggende: Der understøtter samarbejde mellem grupper eller afdelinger på samme niveau (Bridging).
  • Forbindende: Der understøtter samarbejde mellem grupper eller afdelinger på tværs af niveauer (Linking).


Uformelle netværk er værdifulde

Social kapital dækker også over uformelle netværk. uformelle netværk er meget værdifulde i det daglige arbejde i virksomheden. Uden vi tænker over det, koordinerer disse uformelle netværk vores arbejdsopgaver på en måde, der gør, at de bliver løst effektivt.

I de fleste danske virksomheder spørger vi hinanden om hjælp til at løse arbejdsopgaver på tværs af afdelinger og positioner – for eksempel i dagligdagen, hvor vi uden videre spørger kolleger fra andre afdelinger om informationer, vi mangler. Velfungerende netværk forudsætter en høj social kapital.

Omkostningerne ville simpelthen være for høje, hvis vi først skulle spørge vores nærmeste chef om lov til at tale med en kollega fra en anden afdeling.

En ny forståelsesramme med stort anvendelsespotentiale men også med stort behov for mere forskning


Social kapital er et begreb der er kendt indenfor andre fagområder men relativt nyt i virksomheds- og arbejdsmiljøsammenhæng.

Hvidbogen om Virksomhedens Sociale Kapital, der er udarbejdet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, forsøger at give en forståelsesramme til at forklare sammenhængen mellem et godt psykosocialt arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet.
 
Af hvidbogen fremgår det, at der er god forskningsfaglig dokumentation for sammenhængen mellem et godt psykosocialt arbejdsmiljø og flere af begreberne der anvendes i social kapital; herunder produktivitet, kvalitet, helbred og arbejdsmiljø, men også at der endnu kun er få studier, der siger noget om sammenhængen mellem social kapital som et samlet begreb og arbejdsmiljø.

Hvidbogen peger derfor på, at der både er behov for at udbrede kendskabet til og  afprøve  metoder til fremme af Social kapital og indhøste praksiserfaringer. Samtidig er der et stort behov for teoretisk og empirisk forskning herunder at få mere viden om hvilke faktorer, der påvirker virksomhedens sociale kapital.

Forskning
Flere forskningsrapporter >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >

Værktøjer

Flere værktøjer >
 
 
Publikationer om Social Kapital
100
I Arbejdsmiljøbutikken kan du finde forskellige publikationer om Social Kapital.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Forskning
For første gang er det lykkedes forskere at måle smerter efter brug af computermus.
Computersmerter
 
Tilbud
Bestil Magasinet Arbejdsmiljø for kun kr. 585,- ex. moms. Normalprisen er 780,- ex. moms.
Magasinet Arbejdsmilø
 
Kalender
Find information om konferencer, gå hjem-møder og andre arrangementer om arbejdsmiljø.
Kalender
 
 
Kom godt i gang med
Nyt site giver overblik over reglerne og inspiration til, hvordan arbejdsmiljø-arbejdet kan gribes an.
Foto Flemming Jeppesen
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, når sociale medier udfordrer grænsen mellem privat- og arbejdsliv.
Månedens dilemma
 
Nyhedsbrevet Arbejdsmiljø
Bliv opdateret på alt, hvad der er værd at vide om arbejdsmiljø i Danmark i det ugentlige nyhedsbrev.
Tilmeld nyhedsbrev
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral