Seniormedarbejder Seniorer
 

Seniorer på arbejdspladsen

I takt med at befolkningsudviklingen giver en større andel af seniorer på arbejdsmarkedet, kommer der stadigt større fokus på at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Løsningen ligger i høj grad i et godt arbejdsmiljø.

Flere seniorer end juniorer
Det er allerede et par år siden, arbejdsstyrken passerede en milepæl.  For første gang i Europas historie er der flere ansatte i aldersgruppen 40+ end yngre ansatte på arbejdsmarkedet.

Derfor får fastholdelse af ældre medarbejdere ekstra høj prioritet. Men mange seniorer oplever forskellige barrierer mod at blive i jobbet. I nogle tilfælde decideret aldersdiskrimination.

Fordomme giver diskrimination
Aldersdiskrimination baseres på ubegrundede forestillinger om, at seniorer ikke kan eller vil lære noget nyt, at de er mindre produktive og mindre fleksible end de yngre, samt at de generelt har dårligt helbred og derfor har svært ved at klare arbejdet.

Aldersdiskriminationen kommer blandt andet til udtryk ved, at seniorer, der bliver arbejdsløse, har svært ved at få nyt arbejde, at de i mindre grad tilbydes videreuddannelse og deltagelse i projekter, mens de stadig er i jobbet, samt at de i mindre grad forfremmes end deres yngre kolleger.

Respekt giver flere år i jobbet
Cirka hver tolvte dansker over 65 er stadig i arbejde. Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) angiver hele 77 pct., at det har stor betydning at blive behandlet fair og med respekt af lederen.

Ledelsen skal støtte
Næsten halvdelen af seniorerne har forventninger om, at ledelsen støtter og hjælper med at opfylde ønsker for ændringer i arbejdslivet, hvis seniorerne skal blive på arbejdspladsen ud over den normale pensions- eller efterlønsalderalder. Det viser en undersøgelse fra Ældre Sagen.

I takt med, at de ansatte bliver ældre og ældre, stiger virksomhedernes behov for at fastholde dem i ansættelsen, så vidensdelingen og vidensoverdragelsen kan ske flydende og kontrolleret.

Tavs viden kan gå tabt
Hvis de ældre og mere erfarne medarbejdere forlader virksomheden i stort tal, risikerer virksomheden at tabe store mængder ”tavs” viden, altså erfaringer og viden der ikke er skrevet ned eller på anden måde dokumenteret, men kun er i medarbejdernes hukommelse.

Lav aftaler før seniorerne går
Derfor er det en god ide for både virksomheder og seniorer i god tid at lave en aftale om, hvordan seniorerne skal forlade arbejdspladsen, gerne flere år inden medarbejderen skal på pension eller efterløn.

Forskning
Mere forskning >

Værktøjer

Se hvad andre gør
  • Gode eksempler på seniorpraksis
    På hjemmesiden Seniorpraksis.dk finder du en lang række eksempler på, hvad forskellige virksomheder har gjort for at fastholde seniorer.
Flere eksempler >
 
 
Relaterede emner
 
Seniorpraksis
Har I en seniorpraksis på din arbejdsplads?


 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral