Organisering af arbejdet med arbejdsmiljø Organisering af arbejdet med arbejdsmiljø
 

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsgiver, ledere og medarbejdere har sammen ansvaret for et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø skal tænkes med i både daglige beslutninger og i den langsigtede planlægning. Uanset virksomhedens størrelse skal arbejdsmiljøet være en del af virksomhedens dagligdag.

Friere rammer for organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Ved revisionen af arbejdsmiljøloven i 2010, blev der åbnet op for friere rammer for virksomhederne til selv at aftale deres organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Hensigten med de friere rammer er, at:

  • Virksomhederne kan tilpasse arbejdsmiljøarbejdet i forhold til virksomhedens egne, særlige forhold.

  • Ledelsen får bedre mulighed for at indarbejde arbejdsmiljø i virksomhedens strategiske beslutninger.

  • Det forventes af ledelsen, at den inddrager arbejdsmiljø i virksomhedens øvrige politikker.

Arbejdsmiljøorganisationen er omdrejningspunktet

Arbejdsmiljøorganisationen er det forum, hvor arbejdspladsens parter sammen drøfter udviklingen og aftaler forebyggende aktiviteter. Arbejdsmiljøorganisationen skal både understøtte driften og organisere sit eget arbejde.

 

Tilpas opgaverne til arbejdspladsen
Arbejdsmiljøorganisationen har bestemte opgaver og funktioner, ligesom der er en række formelle krav til, hvordan samarbejdet skal organiseres.

Herudover skal arbejdsmiljøorganisationen tilpasse sine funktioner til de konkrete og aktuelle vilkår og lokale ønsker og behov.

Arbejdsgiveren kan bruge arbejdsmiljøorganisation som et middel til at fremme arbejdsmiljøet i virksomheden.

 

Love og regler

Flere love og regler >

Værktøjer

Flere værktøjer >
 
 
Magasinet Arbejdsmiljø
x100
Knaster i samarbejdet mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant risikerer på mange arbejdspladser at forringe især arbejdet med stress, mobning og trivsel. Læs hele temaet om det svære samarbejde i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 9 2012 (Kræver abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø).
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral