Organisering af arbejdet med arbejdsmiljø Organisering af arbejdet med arbejdsmiljø
 

Uddannelse i arbejdsmiljø

 
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere skal tage en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Derefter er der tilbud om to dages supplerende uddannelse og årlig efteruddannelse.
Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedernes udpegede arbejdslederrepræsentanter skal gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen varer tre dage, men med ret til to supplerende dage inden for det første år.

Grundlæggende viden om arbejdsmiljøarbejde
Den obligatoriske del er et uddannelsesforløb på tre dage, som skal give alle deltagere i arbejdsmiljøarbejdet på virksomhederne en grundlæggende viden om arbejdsmiljøarbejde.

Undervisningen kan enten foregå som traditionel undervisning eller som netbaseret fjernundervisning. Den kan gennemføres i sammenhæng eller opdeles i adskilte dage.

Hvad indeholder arbejdsmiljøuddannelsen?
Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal kende til lovgivningen om arbejdsmiljø og de krav, som den stiller til dem, både i dagligdagen og i forbindelse med ulykker eller sygdomme.

De skal kende de relevante aktører inden for arbejdet med arbejdsmiljø som for eksempel Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljøråd og arbejdsmiljørådgivere.

Der vil blive lagt vægt på at give deltagerne et helhedssyn på arbejdet med arbejdsmiljø, og der vil være fokus på de strategiske elementer i samarbejdet.

Den obligatoriske undervisning i arbejdsmiljø indeholder bl.a.:

  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler
  • Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
  • Opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer
  • Metoder i det forebyggende arbejde

Uddannelsen indeholder både undervisning og en praktisk opgave, der er målrettet den arbejdsmiljøorganisation, som deltagerne er medlem af. Deltagerne får en introduktion til og tilbagemelding på den praktiske opgave.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse
Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret, men ikke pligt, til to dages supplerende uddannelse.

De to supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen kan være generelt om arbejdsmiljø, eller kan handle om emner, der er relevante for arbejdsmiljøet på virksomheden, for eksempel ergonomi, farlige stoffer eller lignende.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at der laves en kompetenceudviklingsplan i forhold til den supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere ud fra virksomhedens behov.

Efteruddannelse hvert år
Arbejdsgiveren skal hvert år derefter tilbyde halvanden dags efteruddannelse for alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Efteruddannelsen skal give arbejdsmiljørepræsentanterne viden og kompetencer, der er relevante for virksomhedens arbejdsmiljø, og kan for eksempel handle om et af de fokusområder, som arbejdsmiljøorganisationen på virksomheden har besluttet sig for at arbejde med.

Efteruddannelsen skal være afsluttet inden for 12 måneder og kan ikke overføres til året efter uden aftale med arbejdsgiveren.

Særlige regler for koordinatorer
For koordinatorer inden for bygge og anlæg gælder særlige regler. Her er den fælles uddannelse på i alt 37 timer, fordelt på 4 dage og den skal være gennemført inden 15 uger fra uddannelsens start. 
 

Gode råd om efteruddannelse

  1. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere har ret til 2 dages efteruddannelse indenfor det første år. Efterspørg selv denne mulighed, hvis den ikke bliver tilbudt automatisk.

  2. Drøft i arbejdsmiljøorganisationen om der er særlige kompetencer, som i mangler for at kunne løse det kommene års opgaver og vælge en efteruddannelse, der opfylder dette behov.

Hvis du vil vide mere

Sidst opdateret d. 16. september 2013
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Magasinet Arbejdsmiljø
x100
Knaster i samarbejdet mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant risikerer på mange arbejdspladser at forringe især arbejdet med stress, mobning og trivsel. Læs hele temaet om det svære samarbejde i Magasinet Arbejdsmiljø nr. 9 2012 (Kræver abonnement på Magasinet Arbejdsmiljø).
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral