Nanotekologi Nanoteknologi
 

Nanoteknologi

Når man arbejder med fremstilling af nanobaserede produkter eller anvender dem i sit arbejde, er der grund til at være ekstra opmærksom på arbejdsmiljøet.

Flere produkter med nanopartikler

Nanopartikler har nogle særlige egenskaber, som gør, at virksomheder i stigende grad udvikler, producerer og anvender dem i deres produkter. De findes blandt andet i så forskellige produkter som maling, kosmetik, ketsjere og beton. 

En af fordelene ved nanopartikler er, at de giver mulighed for nye produkttyper med forbedrede egenskaber.

Ny udfordring i arbejdsmiljøet

Nogle nanopartikler påvirker helbredet, mens andre tilsyneladende ikke har nogen helbredsmæssige effekt, har forskerne påvist. Men der mangler i høj grad viden på området.


Egenskaberne skal kortlægges

Dansk Center for Nanosikkerhed åbnede i maj 2012. Her vil forskerne forsøge at finde ud af, hvilke fysiske og kemiske egenskaber der kendetegner de nanopartikler, som påvirker vores helbred.

Nanocenteret skal blandt andet give myndighederne et bedre grundlag for at fastsætte regler om, hvordan nanopartikler anvendes og håndteres i arbejdsmiljøet, uden at det påvirker medarbejdernes helbred.

Forskning
Istockphoto
  • Nanopartikler er mest farlige i fri form
    Nanomaterialer i plastindustrien er primært farlige, når de findes i fri form. Derfor gælder det om at indkapsle nanomaterialerne tidligt i fremstillingsprocessen, viser ny forskning.
  • Slibestøv fra nano-maling er ikke farligere end støv fra ikke-nanoholdig maling
    Fremtidens malere og byggearbejdere behøver ikke at frygte mere for deres helbred, når de skal slibe maling, der indeholder nanopartikler. Til gengæld skal industriarbejdere, der arbejder med nanopartikler i pulverform være opmærksomme. Det viser forskningsprojektet Nanopartikler i farve- og lakindustrien.
Flere forskningsresultater >

Love og regler

Vis alle >

Værktøjer

Vaerktojskasse Flere værktøjer >
 
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Nanopartikler i arbejdsmiljøet
Pjecen fokuserer på risici for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet og mulige strategier til at forebygge eksponering.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Se hvad andre gør
Antallet af sygedage er halveret efter man har fundet frem til, hvad der engagerer.
Foto Thomas Tolstrup
 
mitarbejdsmiljø.dk
Tegn et prøveabonnement og få en måneds fri adgang til Mit Arbejdsmiljø.
Mit Arbejdsmiljø
 
Kalender
Find information om konferencer, gå hjem-møder og andre arrangementer om arbejdsmiljø.
Kalender
 
 
forskning
Nye roller og mere tværfagligt samarbejde stiller nye krav i hjemmeplejen, viser forskning.
sosu
 
Deltag i dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis din arbejdsplads potentielt godt kunne være et terrormål?
Månedens dilemma
 
Test din viden
Har du styr på reglerne omkring arbejdsmiljø-organisationen. Test din viden og find vej til svarene.
Test din viden
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral