Nanotekologi Nanoteknologi
 

Nanoteknologi

Når man arbejder med fremstilling af nanobaserede produkter eller anvender dem i sit arbejde, er der grund til at være ekstra opmærksom på arbejdsmiljøet.

Flere produkter med nanopartikler

Nanopartikler har nogle særlige egenskaber, som gør, at virksomheder i stigende grad udvikler, producerer og anvender dem i deres produkter. De findes blandt andet i så forskellige produkter som maling, kosmetik, ketsjere og beton. 

En af fordelene ved nanopartikler er, at de giver mulighed for nye produkttyper med forbedrede egenskaber.

Ny udfordring i arbejdsmiljøet

Nogle nanopartikler påvirker helbredet, mens andre tilsyneladende ikke har nogen helbredsmæssige effekt, har forskerne påvist. Men der mangler i høj grad viden på området.


Egenskaberne skal kortlægges

Dansk Center for Nanosikkerhed åbnede i maj 2012. Her vil forskerne forsøge at finde ud af, hvilke fysiske og kemiske egenskaber der kendetegner de nanopartikler, som påvirker vores helbred.

Nanocenteret skal blandt andet give myndighederne et bedre grundlag for at fastsætte regler om, hvordan nanopartikler anvendes og håndteres i arbejdsmiljøet, uden at det påvirker medarbejdernes helbred.

Forskning
Istockphoto
  • Nanopartikler er mest farlige i fri form
    Nanomaterialer i plastindustrien er primært farlige, når de findes i fri form. Derfor gælder det om at indkapsle nanomaterialerne tidligt i fremstillingsprocessen, viser ny forskning.
  • Slibestøv fra nano-maling er ikke farligere end støv fra ikke-nanoholdig maling
    Fremtidens malere og byggearbejdere behøver ikke at frygte mere for deres helbred, når de skal slibe maling, der indeholder nanopartikler. Til gengæld skal industriarbejdere, der arbejder med nanopartikler i pulverform være opmærksomme. Det viser forskningsprojektet Nanopartikler i farve- og lakindustrien.
Flere forskningsresultater >

Love og regler

Vis alle >

Værktøjer

Vaerktojskasse Flere værktøjer >
 
 
Fra Arbejdsmiljøbutikken
Nanopartikler i arbejdsmiljøet
Pjecen fokuserer på risici for eksponering for luftbårne nanopartikler i arbejdsmiljøet og mulige strategier til at forebygge eksponering.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral