Mobning på jobbet Mobning
 

Mobning på arbejdspladsen

Mobning er et alvorligt problem. Det kan forekomme overalt, men rammer relativt få. Hvis mobning skal forebygges eller håndteres, kræver det handling fra arbejdspladsens side.

Definition på mobning

Ifølge Arbejdstilsynet lyder definitionen på mobning:
"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende."

"De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem."

Årsager til mobning på arbejdspladsen

Uklar arbejdsorganisering, fraværende ledelse og destruktive magtkampe er blot nogle af de årsager, der kan give grobund for mobning på arbejdspladsen. I en åben kultur, hvor man fx kan tale om konflikter, kan man lettere undgå og stoppe mobning, hvis det opstår.

Følger af mobning på arbejdspladsen

Mobning rammer ikke kun den mobbede. Hele arbejdspladsen kan fx opleve mere sygefravær og mindre effektivitet, hvis mobning finder sted. Også vidnerne til mobning kan berette om psykiske og fysiske følger af mobningen.

Kampagne mod mobning

Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på mobning på arbejdspladsen, som et undertema til kampagnen Fra stress til trivsel.

 Mobning kampagneforside

På kampagnesitet om mobing kan du finde:

  • Den nyeste viden om mobning
  • Forslag til en handlingsplan mod mobning
  • God praksis

 Besøg kampagnesitet om mobning 

Forskning
Mere forskning >

Love og regler

Flere eksempler >

Værktøjer

Flere værktøjer >
Se hvad andre gør
  • Mobning (forebygmobning.dk)
    Få indblik i, hvordan udvalgte offentlige arbejdspladser har forebygget og håndteret mobning. Hent inspiration i samlingen af god praksis-eksempler.
Flere eksempler >
 
 
Hjælp mod mobning
Mobbehotline
Hos Arbejdstilsynet kan du få rådgivning om mobning via deres hotline eller klage over mobning via deres hjemmeside.
 
Fra Magasinet Arbejdsmiljø
Særnummer om mobning
Læs blandt andet om, hvordan man laver handlingsplaner for mobning og hvordan andre har haft succes med at holde arbejdspladsen fri for mobning.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral