Lean startede i bilindustrien Lean
 

Lean

Lean er en produktionsfilosofi, der handler om at skabe mere værdi for færre ressourcer ved at slanke eller trimme organisationen. Den seneste forskning viser, at Lean kan implementeres uden negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, hvis arbejdsmiljøet indtænkes undervejs i processen.

Lean skal indarbejdes i virksomhedskulturen
Lean er ikke et fikst og færdigt system, der kan indføres på én gang, men er en løbende proces.

Målet med Lean er i høj grad at skabe en kultur, hvor både ledere og medarbejdere konstant søger smartere måder at tilrettelægge arbejdet på.

Lean kan sammenfattes i fem principper

  1. Fastlæg hvad der giver værdi for kunderne.
  2. Identificer den værdikæde eller værdistrøm, der skaber værdien.
  3. Skab flow i værdikæden.
  4. Skab træk i værdikæden baseret på efterspørgsel fra kunden.
  5. Skab løbende forbedringer.

 

Lean kan implementeres uden forringelser af arbejdsmiljøet

Mange rationaliseringsstrategier beskyldes for at forværre arbejdsmiljøet ved fx at øge arbejdstempoet og mængden af ensidigt gentaget arbejde (EGA). Mange tilhængere af Lean mener dog, at Lean er direkte medvirkende til at forbedre arbejdsmiljøet. 

Konsekvenserne for arbejdsmiljøet afhænger blandt andet af den konkrete udformning af Lean, og den måde værktøjerne indføres.

Forskning
  • LEAN Uden stress
    Her kan du læse et kort sammendrag af projektet "Lean uden stress". Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Flere forskningsrapporter >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >

Værktøjer

 
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
Konference
Den internationale konference om trivsel på arbejdspladsen holdes i København fra den 26. - 28. maj 2014.
 
Dilemma
Hvad gør du som arbejdsmiljørepræsentant, hvis en af dine kolleger har fået et psykisk traume pga. en voldsom trussel?
Månedens dilemma
 
 
Se hvad andre gør
Bedre arbejdsstillinger, mere bevægelse og mindre støj er resultatet af et sundhedsprojekt i Glejbjerg Børne- og Skolecenter.
Glejbjerg
 
Nyt site
Find viden, god praksis og anbefalinger om inklusion og fastholdelse på arbejdspladsen.
Foto: Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral