Lean startede i bilindustrien Lean
 

Arbejdsmiljøet skal drøftes undervejs i processen

 
Lean-processen behøver ikke at få negative konsekvenser for arbejdsmiljøet, hvis medarbejderne involveres aktivt i processen, og der sætter fokus på sammenhængen mellem Lean og det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet glemmes

Lean skaber umiddelbart en naturlig åbning for en diskussion af arbejdsmiljøet, idet alle lean-projekter indledes med en grundig analyse af eksisterende processer og udvikling af nye måder at gøre tingene på.

Åbningen bruges imidlertid ikke af egen drift, det viser efaringerne fra forskningsprojektet "Lean uden stress - Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept".

Medarbejderne skal tvings til at diskutere arbejdsmiljø

Ifølge forskerne bag projektet er det meget væsentligt i forhold til arbejdsmiljøet at medarbejderne, via arbejdsmiljørepræsentanten, tvinges til at diskutere arbejdsmiljø, som en del af den løbende udvikling af virksomhedens processer. 

På den måde kan man minimere risikoen for den forandringsstress, der kan opstå hos medarbejderne.  

Forandringsstress er en naturlig reaktion

I forbindelse med Leanprocessen tvinges man til at tage stilling til eksisterende arbejdsmåder og opfattelse af arbejdet. Det kan i nogle tilfælde medfører en mere personlig og eksistentiel stillingtagen, som kan resultere i personlige kriser og frustration. 

Frustration kan let komme til at fortolkes som brok og modstand mod forandring, men det kan i virkeligheden være udtryk for at en læringsproces er sat igang.

Det er derfor vigtigt, at signalerne fortolkes rigtigt. 

Reflektionsseminar som metode til at skabe rum for dialog 

I forlængelse af forskningsprojektet "Lean uden stress"anbefaler forskerne bag projektet et såkaldt reflektionsseminar (RUF), som et effektivt redskab til at mindske forandringsstress.

Seminaret går ud på, at ledere og medarbejdere mødes mellem de forskellige faser i Lean-implementeringen og drøfter, hvordan man oplever og føler den proces, som man er ved at gennemgå.

Reflektionsseminaret blev tidligere kaldt RUF. RUF står for Reflektér, Undersøg, Fortsæt og består af strukturerede nedslag i Leanprocessen, hvor de medarbejdere og ledere, der arbejder med Lean, sætter fokus på sammenhængen mellem Lean og det psykiske arbejdsmiljø.

Tre vigtige elementer i RUF

Hvis man vil undgå negative konsekvenser for arbejdsmiljøet skal ledelse og medarbejdere gennemtænke og indbyrdes diskutere Lean-processen i forhold til:

  • Præstation – dvs. medarbejdernes ydeevne og produktivitet.

  • Forandringsrelateret stress – dvs. medarbejdernes reaktion på forandringerne i organisationen.

  • Arbejdsrelateret stress – dvs. medarbejdernes reaktion på nye arbejdsrutiner og opgaver.

Er man bevidst om Leans påvirkning på disse tre områder, vil man kunne forebygge en lang række problemer, og derved bedre sikre en Lean-implementering med et godt psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere:

Læs mere om reflektionsseminaret (tidligere RUF) som metode til håndtering af forandringsstress  

Læs mere om forskningsprojektet "Lean uden stress", Maj 2010"   

Fakta om Lean uden stress

Lean uden stress (også kaldet Leanus) er et 3-årigt udviklingsprojekt, der blev afsluttet i 2010.

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan man kan arbejde med Lean så der – ud over en økonomisk forbedring af produktionen – også udvikles et godt psykisk arbejdsmiljø.

Forskerne har i samarbejde med 10 virksomheder udviklet og gennemført Lean-processer med fokus på både økonomi og psykisk arbejdsmiljø. Virksomhederne var fordelt ligeligt mellem social- og sundhedssektoren,administration og produktion.


 

Sidst opdateret d. 28. august 2014
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral