Konflikthåndtering Konflikthåndtering
 

Konflikthåndtering

Konflikter vil altid kunne opstå, så længe der er mennesker med forskellige personligheder, interesser og behov på en arbejdsplads.

Der vil altid kunne opstå konflikter på en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at der er en kultur på arbejdspladsen, hvor man kan rumme uenigheder og forhandle sig tilrette på en respektfuld måde.

Forskellige slags konflikter

Nogle konflikter er relativt små og kan let håndteres og overskues. Andre konflikter er større og kræver en løsningsstrategi. Får konflikter lov til at udvikle sig, kan det føre til stress og mobning.

Der findes forskeliige typer af konflikter:

 1. Det kan være et sammenstød mellem to eller flere partneres behov, ønsker eller værdier.
 2. Det kan defineres som en uoverensstemmelse, der medfører spændinger mellem mennesker.
 3. Eller en uenighed, hvor en eller flere af personerne bliver følelsesmæssigt involveret.

Årsager til konflikter

Øget arbejdspres, færre ressourcer og en dårlig balance mellem arbejde og fritid kan fx resultere i en kortere lunte hos den enkelte og kan føre til stress.

En større hollandsk undersøgelse viser, at en række faktorer har betydning for hvor ofte, der opstår konflikter på arbejdspladsen:

 • Høje psykologiske krav
 • Rolleusikkerhed
 • Skifteholdsarbejde og overarbejde
 • Jobusikkerhed

Forebyg konflikter

Den hollandske undersøgelse viser også, at der er faktorer, som forebygger konflikterne:

 • Social støtte fra medarbejdere og ledelse
 • Selvstændighed i arbejdet
 • Tilfredshed med lønnen
 • Anerkendelse

Konflikter er almindelige

Konflikter mellem kolleger opstår på mange arbejdspladser. 16 procent af medarbejderne har ifølge en større undersøgelse udarbejdet af det Nationale Institut for Arbejdsmiljø haft skænderier eller konflikter på arbejdet en gang om måneden eller oftere.

Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred, Det Nationale Institut for Arbejdsmiljø, 2012

 

Værktøjer

Flere værktøjer >
Se hvad andre gør
Flere eksempler >
 
 
Seneste nyheder om konflikthåndtering
konflikthåndtering
Er I gode til at håndtere konflikter på jeres arbejdsplads?


 
Publikationer
Publikationer om konflikthåndtering
Publikationer om konflikthåndtering
Arbejdsmiljøbutikken har over 30 publikationer om konflikthåndtering.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral