Konflikthåndtering Konflikthåndtering
 

Strategier til konfliktløsning

 
Vi udvikler vores foretrukne metoder til at løse konflikter som børn. Men som voksne skal vi bevidst kunne vælge den mest hensigtsmæssige strategi.

Evnen til at kunne løse konflikter er en grundlæggende social færdighed, vi udvikler som børn i den familie og de sociale relationer, vi er en del af.

Er vi ikke opmærksomme på alternativer, fortsætter vi som voksne med at bruge de samme metoder, selv om de ikke er særlig velegnede i situationen. Det bliver en slags autopilot, som er baseret på følelser.

At vælge en anden strategi til at løse konflikter kræver, at du kan reflektere over dine egne følelsesmæssige mønstre og derefter bevidst analysere dig frem til, hvilken strategi som er mest hensigtsmæssig.

Strategier til konfliktløsning kan deles op i 5 kategorier:

 1. Undgåelse
  Nogle mennesker forsøger at undgå konflikter, se den anden vej eller trækker sig helt ud af situationen. Det kan være ved at ignorere modparten, forlade steder eller ved eventuelt at sige op. Enten fordi du ikke kan se situationen i øjnene eller ikke magter at løse konflikten.

  En undgåelsesstrategi sikrer overlevelse i situationer, hvor flugt er en mulighed.
  Men undgåede konflikter kan give en frygt for at støde på lignende situationer i fremtiden, og at du kommer til at tvivle på dit mod og din vedholdenhed.

 2. Afvæbning/udsættelse
  Afvæbning er en måde at undgå konflikt på gennem forsinkelse. Man forsøger at afdramatisere og nedkøle situationen, udsætte den til senere eller at skabe så stor uklarhed om de grundlæggende spørgsmål, at en konfrontation ikke er sandsynlig.

  Afvæbningsteknikker fungerer, når forsinkelse er en mulighed.
  Men afvæbningsteknikker kan give bekymring for fremtiden for en selv og mindre selvtillid.

 3. Tilpasning
  Når du tilpasser dig i en konflikt, er du imødekommende og samarbejdsvillig. Du bøjer af, og lader andres interesser være dem, der bliver taget hensyn til.

  Det kan være, fordi du er bange for at miste dine gode relationer eller at andre bliver sure på dig. Det kan også være fordi, du skønner, at den andens behov i situationen er vigtigere end dit eget.

  Hvis tilpasningen sker på bekostning af dig selv og dine vigtige behov og tilpasning er dit foretrukne reaktionsmønster kan det være uhensigtsmæssigt. Du kan ende med at føle dig som en martyr. Andre mennesker kan også have svært ved at aflæse, hvad dine ønsker egentlig er og blive forvirrede.

 4. Konfrontation/kamp
  Konfliktløsning ved hjælp af konfrontation betyder at angribe modparten.
  Med en magtstrategi bruger man sin styrke (i kraft af position eller bagland) til at få sin vilje og til at true, straffe og betvinge andre.

 5. Sarkasme og ironi er også måder at angribe på.
  Angreb vil altid virke optrappende i en konflikt.

  Magtstrategi til konfliktløsning er meget effektive på kort sigt set fra "vinderens" synspunkt. Men magtstrategi kan ofte være startskuddet til den egentlige konflikt. For "taberen" vil nu prøve at få oprejsning, og det kan udløse fjendtlighed, hævn, angst og fysiske skader.

I nogle tilfælde kan konfrontation være den mest hensigtsmæssige strategi.

Forhandling

Forhandlingsteknikker giver mulighed for at begge parter kan "vinde" en konflikt, dvs. opnå noget, de ønsker. Målet er at løse konflikten på en måde, som er tilfredsstillende for alle parter.

Denne adfærd kræver, at du er åben over for, at andre kan have en anden opfattelse end dig selv. Du skal kunne respektere din modpart, lytte og reflektere. Det kræver også, at du tør mærke dine egne og andres - ofte voldsomme og negative - følelser.

Forhandling er den strategi, der har de mest positive effekter og de mindst negative bivirkninger på længere sigt. 

Sidst opdateret d. 28. januar 2011
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Seneste nyheder om konflikthåndtering
konflikthåndtering
Er I gode til at håndtere konflikter på jeres arbejdsplads?


 
Publikationer
Publikationer om konflikthåndtering
Publikationer om konflikthåndtering
Arbejdsmiljøbutikken har over 30 publikationer om konflikthåndtering.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Nyheder om arbejdsmiljø

 
 
 
 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral