Konflikthåndtering Konflikthåndtering
 

Sådan udvikler konflikter sig

 
Flere teorier beskriver et mønster, der går igen, når konflikter udvikler sig. Kan du genkende din egen konflikt i mønstret, har du mulighed for at gribe ind i tide.

Er man bevidst om det udviklingstrin, som en konflikt er på, kan man forhindre, at konflikten eskalerer til at blive destruktiv. Alle store konflikter har engang været små. De kan stoppes i tide.

Konflikttrappen

En ofte benyttet model er konflikttrappen.
Konflikttrappen består af 5 trin. Jo højere trin, jo værre er konflikten og jo sværere er det, at få konflikten nedtrappet igen.

  1. Trin 1: Uenighed om en sag. Hvis I kan diskutere sagen uden at en af jer bliver følelsesmæssigt involveret, opstår der ikke konflikt.
  2. Trin 2: Bebrejdelse af personen. Konfliktens nederste trin, hvor den anden person nu ses som doven, smålig, streng etc. Du synes, det er den andens skyld, at uenigheden ikke kan løses.
  3. Trin 3: Flere problemer. Du husker flere problemer, historier og gamle konflikter, som peger i samme retning. Her konkluderer du, at den anden "altid" eller "aldrig" gør eller er noget bestemt.
  4. Trin 4: Åben fjendtlighed. Nu ser I ikke hinanden som mennesker mere og mister medfølelsen med hinanden. I skaber og vedligeholder fjendebilleder. I siger og gør, hvad I vil, og det kan være rigtig grimme ting.
  5. Trin 5: Adskillelse. På dette tidspunkt kan personerne ikke udholde at være sammen længere. Fyringer eller opsigelser kan følge, eller folk udvandrer eller bliver smidt ud.
At bevæge sig op ad konflikttrappen kan tage måneder eller år, men trinnene kan også tages i løbet af et enkelt møde.

Konflikttrappe
Kilde: www.trapned.dk

Konfliktpyramiden

Et anderledes billede på udviklingen af en konflikt er konfliktpyramiden. Konflikten udvikles, når man kravler opad konflikttrinene i pyramiden. Men inde i pyramiden, på hvert trin, gemmer der sig gamle historier og konkrete fakta, som kan forklare, hvorfor en konflikt udvikler sig. De kan undersøges, før man kan komme ned igen.

På konfliktpyramidens 3. trin er det vanskeligt selv at løse konflikten. Her har konflikten udviklet sig til konkurrence, hvor det vigtigste er at få ret. Man går efter manden og ikke efter bolden. Man mistror hinanden og angreb begynder at blive personlige.

På toppen er der ensomt. Der er nemlig kun plads til én. Konfliktpyramiden kan blive til en samarbejdspyramide, hvis man forstår at bruge historierne positivt og bliver på pyramidens nederste to trin. Uenighed kan nemlig føre til fornyelse.

Også her er der to væsentlige grænser. Efter 2. trin er samtalen flyttet fra det konkrete, og efter 4. trin er der ikke længere dialog mellem parterne.

Konfliktpyramide
Kilde: Bar Service

 

Sidst opdateret d. 26. august 2014
Skriv kommentar
Alle felter med * skal udfyldes.
Din e-mail vises ikke.
Bekræft, at du ikke er en spam-robot, ved at skrive ordet GUL her
 
Seneste nyheder om konflikthåndtering
konflikthåndtering
Er I gode til at håndtere konflikter på jeres arbejdsplads?


 
Publikationer
Publikationer om konflikthåndtering
Publikationer om konflikthåndtering
Arbejdsmiljøbutikken har over 30 publikationer om konflikthåndtering.
 
Personlig rådgivning

Videncenter for Arbejdsmiljø viser vej, men kan ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Videncenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø | Telefon 39 16 53 07 | Fax 39 16 52 01 | videncenter@vfa.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø CO2 Neutral